Σύμβολo : ΓΡΙΒ

GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

9,8100

Διαφορά : -0,25
Μεταβολή % : -2,49 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
9,8000 10,4800
Όγκος Τζίρος
33.297,0000 332.623,8700
Άνοιγμα : 10,1800
Χαμηλό : 9,8100
Υψηλό : 10,2200
Διακύμανση ημέρας : 10,2200 - 9,8100
Πράξεις : 137,0000
Κεφαλαιοποίηση : 945.710.751,8700
Υψηλό εβδομάδας : 10,4800
Υψηλό μήνα : 10,5600
Υψηλό έτους : 10,5600
Χαμηλό εβδομάδας : 9,7800
Χαμηλό μήνα : 9,2600
Χαμηλό έτους : 7,5875
Ειδήσεις
09:38:26 21/03/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)
09:43:42 15/03/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 05 Απριλίου 2019
09:37:04 04/03/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» Από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμί
09:35:02 04/03/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιου
10:17:08 25/02/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018
10:06:14 25/02/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
10:06:56 08/02/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
10:00:02 08/02/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Καθαρά κέρδη ¬51,3εκ. για τη χρήση 2018 παρουσίασε η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
09:27:30 30/01/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου
09:27:06 29/01/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Ακύρωση ιδίων Μετοχών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr