Σύμβολo : ΓΡΙΒ

GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

8,2500

Διαφορά : -0,03
Μεταβολή % : -0,36 12:11:36
Αγοραστές Πωλητές
8,1300 8,7800
Όγκος Τζίρος
5.384,0000 45.002,0600
Άνοιγμα : 8,4300
Χαμηλό : 8,2500
Υψηλό : 8,4300
Διακύμανση ημέρας : 8,4300 - 8,2500
Πράξεις : 36,0000
Κεφαλαιοποίηση : 835.395.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 8,7000
Υψηλό μήνα : 8,8200
Υψηλό έτους : 8,8200
Χαμηλό εβδομάδας : 8,2100
Χαμηλό μήνα : 8,0900
Χαμηλό έτους : 8,0900
Ειδήσεις
09:28:32 16/01/2019 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)
09:46:20 21/12/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών εντός πολυώροφου κτιρίου στην Αθήνα
10:26:34 20/12/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Απόκτηση του 49% των μετοχών της εταιρείας με το δ.τ. «VALUE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
09:31:18 18/12/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
10:04:38 30/11/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας
09:55:16 27/11/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού
09:53:56 27/11/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Σχέδιο τροποιημένου Καταστατικού της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ
09:49:52 27/11/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 17 Δεκεμβρίου 2018
10:32:58 26/11/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Η Eurobank και η Grivalia Ενώνουν Δυνάμεις και Ανακοινώνουν τη Συγχώνευσή τους
10:30:42 26/11/2018 *ΓΡΙΒ* GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Καθαρά κέρδη ¬41,2εκ. για το εννεάμηνο του 2018 παρουσίασε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr