Σύμβολo : ΧΑΙΔΕ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)

0.6850

Διαφορά : 0.03
Μεταβολή % : 4.58 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0.5100 0.8400
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 0.6950
Χαμηλό : 0.6750
Υψηλό : 0.7000
Διακύμανση ημέρας : 0.7000 - 0.6750
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 5,713,413.7500
Υψηλό εβδομάδας : 0.7000
Υψηλό μήνα : 0.7900
Υψηλό έτους : 0.8700
Χαμηλό εβδομάδας : 0.6050
Χαμηλό μήνα : 0.6050
Χαμηλό έτους : 0.4400
Ειδήσεις
12:58:32 22/05/2019 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
12:57:58 22/05/2019 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:57:34 22/05/2019 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
11:08:10 16/04/2019 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
09:29:40 02/11/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017
17:09:42 21/09/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2018
09:23:34 17/09/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
15:12:54 10/07/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
11:50:52 06/07/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
15:05:22 20/06/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr