Σύμβολo : ΧΑΙΔΕ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)

0,5500

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,5100 0,6050
Όγκος Τζίρος
420,0000 234,1500
Άνοιγμα : 0,5950
Χαμηλό : 0,5500
Υψηλό : 0,5950
Διακύμανση ημέρας : 0,5950 - 0,5500
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 4.587.412,5000
Υψηλό εβδομάδας : 0,5950
Υψηλό μήνα : 0,6050
Υψηλό έτους : 0,6050
Χαμηλό εβδομάδας : 0,4940
Χαμηλό μήνα : 0,4500
Χαμηλό έτους : 0,4400
Ειδήσεις
09:29:40 02/11/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017
17:09:42 21/09/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2018
09:23:34 17/09/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
15:12:54 10/07/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
11:50:52 06/07/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
15:05:22 20/06/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
15:04:40 20/06/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:12:30 18/05/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
14:12:14 18/05/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
14:11:56 18/05/2018 *ΧΑΙΔΕ* ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr