Σύμβολo : ΟΤΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

11,3200

Διαφορά : 0,05
Μεταβολή % : 0,44 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
11,0800 11,3400
Όγκος Τζίρος
1.306.958,0000 14.741.697,4700
Άνοιγμα : 11,2700
Χαμηλό : 11,1200
Υψηλό : 11,3400
Διακύμανση ημέρας : 11,3400 - 11,1200
Πράξεις : 1.395,0000
Κεφαλαιοποίηση : 5.432.913.091,0800
Υψηλό εβδομάδας : 11,3400
Υψηλό μήνα : 11,3400
Υψηλό έτους : 11,3400
Χαμηλό εβδομάδας : 10,9300
Χαμηλό μήνα : 10,5600
Χαμηλό έτους : 9,5000
Ειδήσεις
10:49:52 22/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
09:44:36 21/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:21:16 20/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
09:55:46 19/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:17:06 18/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
16:50:40 15/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
16:40:46 15/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
10:49:58 15/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:19:22 14/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:31:40 13/03/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr