Σύμβολo : ΟΤΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

12.5000

Διαφορά : 0.10
Μεταβολή % : 0.81 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
12.1800 12.6200
Όγκος Τζίρος
551,681.0000 6,913,335.0000
Άνοιγμα : 12.3600
Χαμηλό : 12.3600
Υψηλό : 12.6200
Διακύμανση ημέρας : 12.6200 - 12.3600
Πράξεις : 1,298.0000
Κεφαλαιοποίηση : 5,999,241,487.5000
Υψηλό εβδομάδας : 12.6200
Υψηλό μήνα : 12.7300
Υψηλό έτους : 12.7300
Χαμηλό εβδομάδας : 12.1700
Χαμηλό μήνα : 12.0800
Χαμηλό έτους : 9.5000
Ειδήσεις
09:57:30 25/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:12:26 24/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:32:38 21/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:08:36 20/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:47:30 19/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:03:48 18/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
09:21:28 18/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 67ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 12/06/2019
12:36:34 14/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. OTE A.E. - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ / ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
10:10:12 14/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
10:42:26 13/06/2019 *ΟΤΕ* Ο.Τ.Ε. Α.Ε.-Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr