Σύμβολo : ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝ. & ΘΕΡ.ΚΕΝΤ.ΑΘ.ΥΓΕΙΑ ΑΕ

0,9500

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 11:15:54
Αγοραστές Πωλητές
0,9500 0,9640
Όγκος Τζίρος
50.423,0000 47.901,8500
Άνοιγμα : 0,9500
Χαμηλό : 0,9500
Υψηλό : 0,9500
Διακύμανση ημέρας : 0,9500 - 0,9500
Πράξεις : 11,0000
Κεφαλαιοποίηση : 290.445.814,2000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9500
Υψηλό μήνα : 0,9620
Υψηλό έτους : 0,9620
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9500
Χαμηλό μήνα : 0,9500
Χαμηλό έτους : 0,9500
Ειδήσεις
17:03:08 17/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:22:06 17/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16:38:34 16/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:12:12 16/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16:20:48 15/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:37:22 15/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15:19:02 14/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:57:12 14/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:50:36 11/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:31:14 11/01/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-Ανακοίνωση
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr