Σύμβολo : ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝ. & ΘΕΡ.ΚΕΝΤ.ΑΘ.ΥΓΕΙΑ ΑΕ

0,9500

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,9500 0,9590
Όγκος Τζίρος
8.311,0000 7.895,4500
Άνοιγμα : 0,9500
Χαμηλό : 0,9500
Υψηλό : 0,9500
Διακύμανση ημέρας : 0,9500 - 0,9500
Πράξεις : 5,0000
Κεφαλαιοποίηση : 290.445.814,2000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9600
Υψηλό μήνα : 0,9600
Υψηλό έτους : 0,9620
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9500
Χαμηλό μήνα : 0,9500
Χαμηλό έτους : 0,9500
Ειδήσεις
16:49:48 22/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:48:36 21/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16:58:28 20/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16:18:02 19/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφουΔημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
10:59:10 19/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:23:08 19/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙ
16:56:08 18/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16:57:22 15/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:09:40 14/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:42:14 14/03/2019 *ΥΓΕΙΑ* ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr