Σύμβολo : ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ)

1,2850

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,39 11:49:17
Αγοραστές Πωλητές
1,2550 1,3500
Όγκος Τζίρος
1.455,0000 1.869,1250
Άνοιγμα : 1,2850
Χαμηλό : 1,2750
Υψηλό : 1,2850
Διακύμανση ημέρας : 1,2850 - 1,2750
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 156.971.428,8900
Υψηλό εβδομάδας : 1,3300
Υψηλό μήνα : 1,3300
Υψηλό έτους : 1,3300
Χαμηλό εβδομάδας : 1,1850
Χαμηλό μήνα : 1,1800
Χαμηλό έτους : 1,1800
Ειδήσεις
09:28:30 16/01/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
09:44:12 17/12/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
10:36:42 26/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:37:08 23/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
16:10:00 19/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:36:46 19/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
09:45:16 15/10/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
10:32:48 10/10/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:05:54 09/10/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:50:56 25/09/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr