Σύμβολo : ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ)

1,3700

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,3600 1,3900
Όγκος Τζίρος
83.856,0000 114.508,8400
Άνοιγμα : 1,3700
Χαμηλό : 1,3600
Υψηλό : 1,3750
Διακύμανση ημέρας : 1,3750 - 1,3600
Πράξεις : 82,0000
Κεφαλαιοποίηση : 167.354.752,9800
Υψηλό εβδομάδας : 1,4200
Υψηλό μήνα : 1,4200
Υψηλό έτους : 1,4200
Χαμηλό εβδομάδας : 1,3300
Χαμηλό μήνα : 1,2000
Χαμηλό έτους : 1,1800
Ειδήσεις
14:07:02 15/02/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
09:18:34 15/02/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (3) -Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
15:42:36 13/02/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Ανακοίνωση Διαδικασίας Εκποίησης Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
09:28:30 16/01/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
09:44:12 17/12/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
10:36:42 26/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:37:08 23/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
16:10:00 19/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:36:46 19/11/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
09:45:16 15/10/2018 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr