Σύμβολo : ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ)

1.4720

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.27 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.4000 1.4760
Όγκος Τζίρος
135,114.0000 198,328.4200
Άνοιγμα : 1.4680
Χαμηλό : 1.4600
Υψηλό : 1.4720
Διακύμανση ημέρας : 1.4720 - 1.4600
Πράξεις : 62.0000
Κεφαλαιοποίηση : 179,814,741.8880
Υψηλό εβδομάδας : 1.4720
Υψηλό μήνα : 1.4900
Υψηλό έτους : 1.4900
Χαμηλό εβδομάδας : 1.4500
Χαμηλό μήνα : 1.4500
Χαμηλό έτους : 1.1800
Ειδήσεις
13:16:50 03/06/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
11:19:44 23/04/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ΜΗΝΟΥ 2018
09:32:20 08/04/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΙΑΣΩ
12:24:16 01/04/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
10:18:36 01/04/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
10:47:14 28/03/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
14:07:02 15/02/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
09:18:34 15/02/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (3) -Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
15:42:36 13/02/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε.-Ανακοίνωση Διαδικασίας Εκποίησης Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
09:28:30 16/01/2019 *ΙΑΣΩ* ΙΑΣΩ Α.Ε. Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr