Σύμβολo : ΙΑΤΡ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)

1.8600

Διαφορά : 0.09
Μεταβολή % : 4.79 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.6600 1.8750
Όγκος Τζίρος
44,927.0000 82,422.2300
Άνοιγμα : 1.7750
Χαμηλό : 1.7600
Υψηλό : 1.8700
Διακύμανση ημέρας : 1.8700 - 1.7600
Πράξεις : 110.0000
Κεφαλαιοποίηση : 161,328,922.8000
Υψηλό εβδομάδας : 1.8700
Υψηλό μήνα : 1.9000
Υψηλό έτους : 1.9200
Χαμηλό εβδομάδας : 1.6700
Χαμηλό μήνα : 1.6700
Χαμηλό έτους : 0.9600
Ειδήσεις
15:10:38 18/06/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
15:10:18 18/06/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:09:34 18/06/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:07:46 18/06/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
15:49:02 23/04/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ τροποποίηση
14:36:32 09/04/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
16:12:26 08/04/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-Ενημέρωση Υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018
10:55:34 04/02/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:28:00 01/02/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:57:50 03/01/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr