Σύμβολo : ΙΑΤΡ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)

1,5400

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,65 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,5000 1,6500
Όγκος Τζίρος
4.150,0000 6.322,8000
Άνοιγμα : 1,5300
Χαμηλό : 1,5000
Υψηλό : 1,5400
Διακύμανση ημέρας : 1,5400 - 1,5000
Πράξεις : 17,0000
Κεφαλαιοποίηση : 133.573.409,2000
Υψηλό εβδομάδας : 1,6200
Υψηλό μήνα : 1,6300
Υψηλό έτους : 1,6300
Χαμηλό εβδομάδας : 1,5000
Χαμηλό μήνα : 1,3400
Χαμηλό έτους : 0,9600
Ειδήσεις
10:55:34 04/02/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:28:00 01/02/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:57:50 03/01/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:41:54 31/12/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:09:20 20/12/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:08:40 20/12/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:49:44 31/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:02:10 30/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:59:46 15/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:59:18 15/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr