Σύμβολo : ΙΑΤΡ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)

0,9800

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -1,51 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,9300 1,0000
Όγκος Τζίρος
2.280,0000 2.231,2900
Άνοιγμα : 0,9800
Χαμηλό : 0,9750
Υψηλό : 0,9900
Διακύμανση ημέρας : 0,9900 - 0,9750
Πράξεις : 12,0000
Κεφαλαιοποίηση : 85.001.260,4000
Υψηλό εβδομάδας : 1,0000
Υψηλό μήνα : 1,0000
Υψηλό έτους : 1,0000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9600
Χαμηλό μήνα : 0,9600
Χαμηλό έτους : 0,9600
Ειδήσεις
12:57:50 03/01/2019 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:41:54 31/12/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:09:20 20/12/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:08:40 20/12/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:49:44 31/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:02:10 30/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:59:46 15/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:59:18 15/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:11:40 11/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:52:02 10/10/2018 *ΙΑΤΡ* ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr