Σύμβολo : ΙΝΤΕΡΚΟ

INTERCONTINENTAL INT.ΑΕΕΑΠ(ΚΟ)

6,0000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
5,7000 6,2000
Όγκος Τζίρος
10,0000 60,0000
Άνοιγμα : 6,0000
Χαμηλό : 6,0000
Υψηλό : 6,0000
Διακύμανση ημέρας : 6,0000 - 6,0000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 63.000.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 6,1500
Υψηλό μήνα : 6,2000
Υψηλό έτους : 6,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 6,0000
Χαμηλό μήνα : 5,9000
Χαμηλό έτους : 5,5000
Ειδήσεις
10:10:24 21/02/2019 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
17:21:24 01/02/2019 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:35:02 29/11/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-Αγορά ιδίων μετοχών
11:29:34 09/11/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-Αγορά ιδίων μετοχών
13:36:36 15/10/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:49:10 28/09/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων χρήσης Α' εξαμήνου 2018
14:22:32 31/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
14:16:42 24/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
09:38:20 06/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
15:06:22 04/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr