Σύμβολo : ΙΝΤΕΡΚΟ

INTERCONTINENTAL INT.ΑΕΕΑΠ(ΚΟ)

5,7000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
5,3000 5,9500
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 5,7000
Χαμηλό : 5,7000
Υψηλό : 5,7000
Διακύμανση ημέρας : 5,7000 - 5,7000
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 59.850.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 5,7000
Υψηλό μήνα : 5,7000
Υψηλό έτους : 5,7000
Χαμηλό εβδομάδας : 5,6500
Χαμηλό μήνα : 5,5000
Χαμηλό έτους : 5,5000
Ειδήσεις
09:35:02 29/11/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-Αγορά ιδίων μετοχών
11:29:34 09/11/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-Αγορά ιδίων μετοχών
13:36:36 15/10/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:49:10 28/09/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων χρήσης Α' εξαμήνου 2018
14:22:32 31/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
14:16:42 24/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
09:38:20 06/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
15:06:22 04/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:46:30 04/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:41:54 03/07/2018 *ΙΝΤΕΡΚΟ* INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr