Σύμβολo : ΙΝΤΕΤ

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ

0,2400

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,2160 0,2640
Όγκος Τζίρος
51,0000 13,4200
Άνοιγμα : 0,2180
Χαμηλό : 0,2180
Υψηλό : 0,2640
Διακύμανση ημέρας : 0,2640 - 0,2180
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.695.968,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,2640
Υψηλό μήνα : 0,2640
Υψηλό έτους : 0,2800
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2180
Χαμηλό μήνα : 0,2180
Χαμηλό έτους : 0,1980
Ειδήσεις
16:57:32 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (4)
16:57:10 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
16:56:24 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:56:04 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:51:26 17/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:05:04 12/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (3)
11:00:08 12/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (2)
10:59:50 12/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
17:11:22 06/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:29:04 03/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr