Σύμβολo : ΙΝΤΕΤ

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ

0.4860

Διαφορά : -0.02
Μεταβολή % : -3.76 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.4040 0.6500
Όγκος Τζίρος
315.0000 153.0900
Άνοιγμα : 0.4860
Χαμηλό : 0.4860
Υψηλό : 0.4860
Διακύμανση ημέρας : 0.4860 - 0.4860
Πράξεις : 2.0000
Κεφαλαιοποίηση : 2,729,667.6000
Υψηλό εβδομάδας : 0.5100
Υψηλό μήνα : 0.5750
Υψηλό έτους : 0.6950
Χαμηλό εβδομάδας : 0.4740
Χαμηλό μήνα : 0.4000
Χαμηλό έτους : 0.3920
Ειδήσεις
13:23:32 29/05/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27/5/19 (Ορθή Επανάληψη)
17:02:54 27/05/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27/5/19
16:55:12 16/05/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:00:28 06/05/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εισαγωγή μετοχών Reverse split - Μεταβολή ονομ. αξίας
10:27:00 30/04/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
10:25:38 30/04/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Reverse split
09:15:28 24/04/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ REVERSE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
15:51:06 23/04/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.05.2019 (2)
15:50:36 23/04/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.05.2019 (1)
12:37:46 23/04/2019 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3/3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr