Σύμβολo : ΙΝΤΕΤ

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ

0,2000

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -9,09 11:37:31
Αγοραστές Πωλητές
0,1980 0,2420
Όγκος Τζίρος
16.970,0000 3.415,3400
Άνοιγμα : 0,2220
Χαμηλό : 0,2000
Υψηλό : 0,2220
Διακύμανση ημέρας : 0,2220 - 0,2000
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.246.640,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,2740
Υψηλό μήνα : 0,2800
Υψηλό έτους : 0,2800
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2000
Χαμηλό μήνα : 0,2000
Χαμηλό έτους : 0,2000
Ειδήσεις
16:57:32 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (4)
16:57:10 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
16:56:24 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:56:04 28/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:51:26 17/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:05:04 12/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (3)
11:00:08 12/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (2)
10:59:50 12/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
17:11:22 06/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:29:04 03/12/2018 *ΙΝΤΕΤ* ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr