Σύμβολo : ΚΑΜΠ

REDS A.E.

1.0550

Διαφορά : -0.01
Μεταβολή % : -0.47 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
1.0050 1.1100
Όγκος Τζίρος
10,330.0000 10,954.9000
Άνοιγμα : 1.0800
Χαμηλό : 1.0400
Υψηλό : 1.0800
Διακύμανση ημέρας : 1.0800 - 1.0400
Πράξεις : 21.0000
Κεφαλαιοποίηση : 60,593,802.6200
Υψηλό εβδομάδας : 1.0800
Υψηλό μήνα : 1.1300
Υψηλό έτους : 1.1300
Χαμηλό εβδομάδας : 1.0400
Χαμηλό μήνα : 0.8800
Χαμηλό έτους : 0.8000
Ειδήσεις
14:43:24 20/06/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
14:43:00 20/06/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
14:42:32 20/06/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:54:24 20/05/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
10:04:56 16/05/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
11:46:40 26/03/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
14:17:28 20/02/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
14:17:32 12/12/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
16:58:14 14/11/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:33:38 14/11/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr