Σύμβολo : ΚΑΜΠ

REDS A.E.

0,8150

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -1,81 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,7650 0,8650
Όγκος Τζίρος
6.407,0000 5.252,3800
Άνοιγμα : 0,8300
Χαμηλό : 0,8150
Υψηλό : 0,8400
Διακύμανση ημέρας : 0,8400 - 0,8150
Πράξεις : 14,0000
Κεφαλαιοποίηση : 46.809.430,4600
Υψηλό εβδομάδας : 0,8400
Υψηλό μήνα : 0,8700
Υψηλό έτους : 0,8700
Χαμηλό εβδομάδας : 0,8100
Χαμηλό μήνα : 0,8000
Χαμηλό έτους : 0,8000
Ειδήσεις
14:17:32 12/12/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
16:58:14 14/11/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:33:38 14/11/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
12:57:14 16/10/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16:41:34 08/10/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15:19:14 31/08/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
16:49:26 26/07/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:49:04 26/07/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:29:26 29/06/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:29:28 18/06/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης σε Σώμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr