Σύμβολo : ΚΑΜΠ

REDS A.E.

0,9000

Διαφορά : -0,01
Μεταβολή % : -1,10 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,8500 0,9300
Όγκος Τζίρος
3.127,0000 2.827,9400
Άνοιγμα : 0,8800
Χαμηλό : 0,8800
Υψηλό : 0,9150
Διακύμανση ημέρας : 0,9150 - 0,8800
Πράξεις : 19,0000
Κεφαλαιοποίηση : 51.691.395,6000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9350
Υψηλό μήνα : 0,9800
Υψηλό έτους : 1,0100
Χαμηλό εβδομάδας : 0,8750
Χαμηλό μήνα : 0,8050
Χαμηλό έτους : 0,8000
Ειδήσεις
14:17:28 20/02/2019 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
14:17:32 12/12/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
16:58:14 14/11/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:33:38 14/11/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
12:57:14 16/10/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16:41:34 08/10/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15:19:14 31/08/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
16:49:26 26/07/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:49:04 26/07/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:29:26 29/06/2018 *ΚΑΜΠ* REDS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr