Σύμβολo : ΚΑΝΑΚ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

3,8400

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 1,05 12:09:30
Αγοραστές Πωλητές
3,5000 4,1000
Όγκος Τζίρος
736,0000 2.814,2400
Άνοιγμα : 3,8000
Χαμηλό : 3,8000
Υψηλό : 3,8400
Διακύμανση ημέρας : 3,8400 - 3,8000
Πράξεις : 4,0000
Κεφαλαιοποίηση : 28.800.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 3,9000
Υψηλό μήνα : 4,0000
Υψηλό έτους : 4,0000
Χαμηλό εβδομάδας : 3,8000
Χαμηλό μήνα : 3,8000
Χαμηλό έτους : 3,8000
Ειδήσεις
17:16:34 10/12/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 'Εκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2017, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013.
09:30:12 06/07/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
09:59:38 12/06/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:59:04 12/06/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:14:56 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (4)
16:14:34 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
16:14:16 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:13:02 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:22:26 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
17:13:18 11/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr