Σύμβολo : ΚΑΝΑΚ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

4,0000

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -0,50 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
3,6000 4,3000
Όγκος Τζίρος
209,0000 839,8400
Άνοιγμα : 4,0000
Χαμηλό : 4,0000
Υψηλό : 4,0800
Διακύμανση ημέρας : 4,0800 - 4,0000
Πράξεις : 7,0000
Κεφαλαιοποίηση : 30.000.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 4,0800
Υψηλό μήνα : 4,1200
Υψηλό έτους : 4,3000
Χαμηλό εβδομάδας : 3,9000
Χαμηλό μήνα : 3,9000
Χαμηλό έτους : 3,8000
Ειδήσεις
13:40:38 21/03/2019 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
17:16:34 10/12/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 'Εκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2017, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013.
09:30:12 06/07/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
09:59:38 12/06/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:59:04 12/06/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:14:56 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (4)
16:14:34 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
16:14:16 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:13:02 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:22:26 18/05/2018 *ΚΑΝΑΚ* ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr