Σύμβολo : ΚΑΡΕΛ

Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (

246,0000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 11:16:54
Αγοραστές Πωλητές
232,0000 250,0000
Όγκος Τζίρος
30,0000 7.380,0000
Άνοιγμα : 246,0000
Χαμηλό : 246,0000
Υψηλό : 246,0000
Διακύμανση ημέρας : 246,0000 - 246,0000
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 678.960.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 252,0000
Υψηλό μήνα : 252,0000
Υψηλό έτους : 252,0000
Χαμηλό εβδομάδας : 246,0000
Χαμηλό μήνα : 246,0000
Χαμηλό έτους : 246,0000
Ειδήσεις
15:02:40 17/09/2018 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:39:00 23/07/2018 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε Χρηματικές Διανομές
09:49:16 19/07/2018 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:47:50 19/07/2018 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:11:54 20/06/2018 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
16:54:16 20/06/2018 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:45:28 29/05/2018 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:28:44 24/07/2017 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
09:32:56 20/07/2017 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:32:10 20/07/2017 *ΚΑΡΕΛ* ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr