Σύμβολo : ΚΑΡΤΖ

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)

7,0000

Διαφορά : -0,35
Μεταβολή % : -4,76 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
6,9500 7,6500
Όγκος Τζίρος
500,0000 3.515,0000
Άνοιγμα : 7,0500
Χαμηλό : 7,0000
Υψηλό : 7,1000
Διακύμανση ημέρας : 7,1000 - 7,0000
Πράξεις : 5,0000
Κεφαλαιοποίηση : 102.758.544,0000
Υψηλό εβδομάδας : 7,5000
Υψηλό μήνα : 7,5000
Υψηλό έτους : 7,5000
Χαμηλό εβδομάδας : 6,9500
Χαμηλό μήνα : 6,6000
Χαμηλό έτους : 6,0000
Ειδήσεις
09:40:46 22/03/2019 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Εκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) -Κανονική εκποίηση
12:09:48 07/11/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
10:12:36 27/09/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018
12:31:08 18/06/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.06.2018
13:38:06 25/05/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (3)
13:37:52 25/05/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (2)
13:37:38 25/05/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1)
13:11:08 25/10/2017 *ΚΑΡΤΖ* - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
12:24:10 04/08/2017 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.
10:14:06 28/06/2017 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr