Σύμβολo : ΚΑΡΤΖ

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)

6,3000

Διαφορά : 0,30
Μεταβολή % : 5,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
5,6000 6,6000
Όγκος Τζίρος
3.512,0000 22.086,8000
Άνοιγμα : 6,2000
Χαμηλό : 6,1000
Υψηλό : 6,4500
Διακύμανση ημέρας : 6,4500 - 6,1000
Πράξεις : 17,0000
Κεφαλαιοποίηση : 92.482.689,6000
Υψηλό εβδομάδας : 6,4500
Υψηλό μήνα : 6,5000
Υψηλό έτους : 6,5000
Χαμηλό εβδομάδας : 6,0000
Χαμηλό μήνα : 6,0000
Χαμηλό έτους : 6,0000
Ειδήσεις
12:09:48 07/11/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
10:12:36 27/09/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018
12:31:08 18/06/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.06.2018
13:38:06 25/05/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (3)
13:37:52 25/05/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (2)
13:37:38 25/05/2018 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1)
13:11:08 25/10/2017 *ΚΑΡΤΖ* - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
12:24:10 04/08/2017 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.
10:14:06 28/06/2017 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
13:14:26 21/06/2017 *ΚΑΡΤΖ* ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.-Γνωστοποίηση συγκρότησης νέου ΔΣ σε σώμα
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr