Σύμβολo : ΚΕΚΡ

Ο Κέκροψ Ξενοδ.Τουριστ. Οικι

1,2700

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -1,55 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
1,2600 1,3300
Όγκος Τζίρος
1.349,0000 1.728,0400
Άνοιγμα : 1,3300
Χαμηλό : 1,2700
Υψηλό : 1,3300
Διακύμανση ημέρας : 1,3300 - 1,2700
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 25.151.250,1800
Υψηλό εβδομάδας : 1,3700
Υψηλό μήνα : 1,4400
Υψηλό έτους : 1,4400
Χαμηλό εβδομάδας : 1,2700
Χαμηλό μήνα : 1,2400
Χαμηλό έτους : 1,2400
Ειδήσεις
09:57:12 05/12/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:12:22 07/11/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:42:12 05/11/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:41:10 05/11/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:56:52 29/06/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
09:56:08 29/06/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:52:54 29/06/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10:00:34 04/05/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:40:22 12/04/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:31:58 23/03/2018 *ΚΕΚΡ* ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr