Σύμβολo : ΚΛΜ

Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (ΚΟ)

0,6840

Διαφορά : -0,01
Μεταβολή % : -1,72 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,6500 0,7200
Όγκος Τζίρος
20.677,0000 14.143,7700
Άνοιγμα : 0,7200
Χαμηλό : 0,6640
Υψηλό : 0,7200
Διακύμανση ημέρας : 0,7200 - 0,6640
Πράξεις : 48,0000
Κεφαλαιοποίηση : 27.509.945,1120
Υψηλό εβδομάδας : 0,7200
Υψηλό μήνα : 0,7280
Υψηλό έτους : 0,7380
Χαμηλό εβδομάδας : 0,6600
Χαμηλό μήνα : 0,6520
Χαμηλό έτους : 0,5240
Ειδήσεις
09:13:42 22/03/2019 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
15:09:12 22/01/2019 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
15:09:28 28/12/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)
12:58:54 13/11/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:43:30 19/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:03:06 15/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:52:28 10/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-H εταιρεία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι:
10:08:32 08/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:49:10 25/07/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:42:34 23/07/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr