Σύμβολo : ΚΛΜ

Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (ΚΟ)

0,6520

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 1,88 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,5100 0,6760
Όγκος Τζίρος
1.305,0000 851,0600
Άνοιγμα : 0,6400
Χαμηλό : 0,6400
Υψηλό : 0,6720
Διακύμανση ημέρας : 0,6720 - 0,6400
Πράξεις : 7,0000
Κεφαλαιοποίηση : 26.222.930,1360
Υψηλό εβδομάδας : 0,6720
Υψηλό μήνα : 0,7160
Υψηλό έτους : 0,7160
Χαμηλό εβδομάδας : 0,6000
Χαμηλό μήνα : 0,5240
Χαμηλό έτους : 0,5240
Ειδήσεις
15:09:28 28/12/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)
12:58:54 13/11/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:43:30 19/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:03:06 15/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:52:28 10/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-H εταιρεία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι:
10:08:32 08/10/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:49:10 25/07/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:42:34 23/07/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:14:22 06/07/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:01:26 29/06/2018 *ΚΛΜ* Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr