Σύμβολo : ΚΟΡΔΕ

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)

0,3160

Διαφορά : -0,03
Μεταβολή % : -8,14 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,3100 0,3780
Όγκος Τζίρος
12.450,0000 4.244,5000
Άνοιγμα : 0,3620
Χαμηλό : 0,3140
Υψηλό : 0,3620
Διακύμανση ημέρας : 0,3620 - 0,3140
Πράξεις : 11,0000
Κεφαλαιοποίηση : 6.706.891,4400
Υψηλό εβδομάδας : 0,3620
Υψηλό μήνα : 0,3620
Υψηλό έτους : 0,3620
Χαμηλό εβδομάδας : 0,3000
Χαμηλό μήνα : 0,2900
Χαμηλό έτους : 0,2900
Ειδήσεις
15:52:22 17/01/2019 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
14:41:38 08/11/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
09:41:50 01/10/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
10:33:06 10/09/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.-Χρηματικές Διανομές
09:47:56 01/08/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
16:17:26 31/07/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
15:44:30 27/07/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
13:14:48 27/07/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:11:16 24/07/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
17:25:40 17/07/2018 *ΚΟΡΔΕ* ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr