Σύμβολo : ΚΡΙ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ)

4,5600

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,22 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
4,4800 4,7500
Όγκος Τζίρος
8.854,0000 40.703,7800
Άνοιγμα : 4,5500
Χαμηλό : 4,5500
Υψηλό : 4,6800
Διακύμανση ημέρας : 4,6800 - 4,5500
Πράξεις : 46,0000
Κεφαλαιοποίηση : 150.777.020,1600
Υψηλό εβδομάδας : 4,6800
Υψηλό μήνα : 4,6800
Υψηλό έτους : 4,6800
Χαμηλό εβδομάδας : 4,4600
Χαμηλό μήνα : 4,3700
Χαμηλό έτους : 4,2500
Ειδήσεις
14:03:24 07/01/2019 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
13:39:30 14/12/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Παρουσίαση σε μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
16:36:44 12/12/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Αποφάσεις 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
16:20:22 12/12/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Αποφάσεις 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
09:35:00 30/11/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 9μηνου 2018
09:54:42 21/11/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (2)
09:54:20 21/11/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (1)
10:13:48 27/09/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:55:10 25/09/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:11:36 24/09/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr