Σύμβολo : ΚΡΙ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ)

4,4700

Διαφορά : -0,03
Μεταβολή % : -0,67 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
4,3500 4,5500
Όγκος Τζίρος
600,0000 2.667,5200
Άνοιγμα : 4,4800
Χαμηλό : 4,4200
Υψηλό : 4,5000
Διακύμανση ημέρας : 4,5000 - 4,4200
Πράξεις : 6,0000
Κεφαλαιοποίηση : 147.801.157,9200
Υψηλό εβδομάδας : 4,5200
Υψηλό μήνα : 4,5500
Υψηλό έτους : 4,5500
Χαμηλό εβδομάδας : 4,4200
Χαμηλό μήνα : 4,2500
Χαμηλό έτους : 4,2500
Ειδήσεις
14:03:24 07/01/2019 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
13:39:30 14/12/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Παρουσίαση σε μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
16:36:44 12/12/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Αποφάσεις 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
16:20:22 12/12/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Αποφάσεις 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
09:35:00 30/11/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 9μηνου 2018
09:54:42 21/11/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (2)
09:54:20 21/11/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (1)
10:13:48 27/09/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:55:10 25/09/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:11:36 24/09/2018 *ΚΡΙ* ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr