Σύμβολo : ΚΡΗΤΩΝ

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

0,6700

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,6400 0,7000
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 0,6700
Χαμηλό : 0,6700
Υψηλό : 0,6700
Διακύμανση ημέρας : 0,6700 - 0,6700
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 3.565.304,5000
Υψηλό εβδομάδας : 0,6700
Υψηλό μήνα : 0,6700
Υψηλό έτους : 0,6700
Χαμηλό εβδομάδας : 0,6700
Χαμηλό μήνα : 0,6050
Χαμηλό έτους : 0,6050
Ειδήσεις
10:14:10 08/11/2018 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
10:13:46 08/11/2018 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
13:13:14 16/10/2018 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13:07:36 30/05/2018 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:01:56 04/05/2018 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:46:56 03/10/2017 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13:52:32 25/09/2017 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-Ενημέρωση για επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση
16:36:04 12/09/2017 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
16:35:40 12/09/2017 *ΚΡΗΤΩΝ* ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:49:40 01/09/2017 *ΚΡΗΤΩΝ* - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr