Σύμβολo : ΚΤΗΛΑ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ)

0,8000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 11:08:24
Αγοραστές Πωλητές
0,7900 0,8800
Όγκος Τζίρος
1.376,0000 1.100,8000
Άνοιγμα : 0,8000
Χαμηλό : 0,8000
Υψηλό : 0,8000
Διακύμανση ημέρας : 0,8000 - 0,8000
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 14.413.977,6000
Υψηλό εβδομάδας : 0,8500
Υψηλό μήνα : 0,8500
Υψηλό έτους : 0,8500
Χαμηλό εβδομάδας : 0,8000
Χαμηλό μήνα : 0,7500
Χαμηλό έτους : 0,7500
Ειδήσεις
12:29:10 04/10/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
16:29:22 26/06/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
11:11:38 18/06/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13:32:54 24/05/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
13:32:34 24/05/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
13:32:12 24/05/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
12:25:10 29/03/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
10:23:58 28/03/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-Εκποίηση μετοχώνΤύπος εκποίησης (3) - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
11:32:26 12/03/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-Διαδικασίας Εκποίησης Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
13:59:46 01/03/2018 *ΚΤΗΛΑ* ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr