Σύμβολo : ΛΟΥΛΗ

Μύλοι Λούλη Α.Ε.(ΚΟ)

2,4400

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
2,3600 2,6400
Όγκος Τζίρος
1.400,0000 3.416,0000
Άνοιγμα : 2,4400
Χαμηλό : 2,4400
Υψηλό : 2,4400
Διακύμανση ημέρας : 2,4400 - 2,4400
Πράξεις : 4,0000
Κεφαλαιοποίηση : 41.773.483,2000
Υψηλό εβδομάδας : 2,5000
Υψηλό μήνα : 2,5000
Υψηλό έτους : 2,5000
Χαμηλό εβδομάδας : 2,3400
Χαμηλό μήνα : 2,3000
Χαμηλό έτους : 2,1000
Ειδήσεις
09:24:28 06/12/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
14:48:04 07/11/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007-Φωτόπουλος Νικόλαος
12:49:00 31/10/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017
15:22:30 02/10/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007-Φωτόπουλος Νικόλαος
12:01:40 27/09/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.-Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α' εξαμήνου 2018
14:23:06 19/09/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.-Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «NutriBakeS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ
09:25:50 24/08/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Φωτόπουλος Νικόλαος
10:00:22 09/07/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.-Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
09:36:32 06/07/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
09:35:36 06/07/2018 *ΛΟΥΛΗ* ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2018 (ενημερωμένο για την επιστροφή κεφαλαίου)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr