Σύμβολo : ΚΥΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Σ.Ε.

1.5800

Διαφορά : -0.17
Μεταβολή % : -9.71 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
1.3400 1.7500
Όγκος Τζίρος
7,328.0000 11,951.2100
Άνοιγμα : 1.7000
Χαμηλό : 1.5800
Υψηλό : 1.7000
Διακύμανση ημέρας : 1.7000 - 1.5800
Πράξεις : 42.0000
Κεφαλαιοποίηση : 12,000,352.8000
Υψηλό εβδομάδας : 1.7900
Υψηλό μήνα : 1.7900
Υψηλό έτους : 1.7900
Χαμηλό εβδομάδας : 1.5800
Χαμηλό μήνα : 1.3100
Χαμηλό έτους : 0.8100
Ειδήσεις
13:27:58 24/04/2019 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναπλήρωση Μέλους Επιτροπής Ελέγχου
12:38:10 24/04/2019 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
12:55:42 28/09/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
10:23:38 04/09/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε-Χρηματικές Διανομές
15:53:06 27/07/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)
14:18:36 25/07/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
14:13:04 25/07/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Τακτικής Γ.Σ. της 24.07.2018
17:28:00 29/06/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:19:18 14/06/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:02:26 12/06/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Έκτακτης Γ.Σ. της 11.06.2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr