Σύμβολo : ΚΥΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Σ.Ε.

0,9500

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,9250 0,9500
Όγκος Τζίρος
100,0000 95,0000
Άνοιγμα : 0,9500
Χαμηλό : 0,9500
Υψηλό : 0,9500
Διακύμανση ημέρας : 0,9500 - 0,9500
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 7.215.402,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9500
Υψηλό μήνα : 0,9500
Υψηλό έτους : 1,0000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9200
Χαμηλό μήνα : 0,9050
Χαμηλό έτους : 0,8100
Ειδήσεις
12:55:42 28/09/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
10:23:38 04/09/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε-Χρηματικές Διανομές
15:53:06 27/07/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)
14:18:36 25/07/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
14:13:04 25/07/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Τακτικής Γ.Σ. της 24.07.2018
17:28:00 29/06/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:19:18 14/06/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:02:26 12/06/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Έκτακτης Γ.Σ. της 11.06.2018
16:15:34 18/05/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε."
10:09:38 30/04/2018 *ΚΥΡΙΟ* ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr