Σύμβολo : ΛΑΜΔΑ

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

6,4600

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
6,1800 6,6300
Όγκος Τζίρος
23.078,0000 148.640,8900
Άνοιγμα : 6,4900
Χαμηλό : 6,4000
Υψηλό : 6,5000
Διακύμανση ημέρας : 6,5000 - 6,4000
Πράξεις : 240,0000
Κεφαλαιοποίηση : 515.002.666,5000
Υψηλό εβδομάδας : 6,5700
Υψηλό μήνα : 6,6900
Υψηλό έτους : 6,6900
Χαμηλό εβδομάδας : 6,3500
Χαμηλό μήνα : 6,2000
Χαμηλό έτους : 5,6200
Ειδήσεις
09:34:06 31/12/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:37:56 30/11/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:03:26 26/11/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:41:10 03/08/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:19:56 25/06/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:26:38 14/06/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17:25:54 14/06/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:34:26 31/05/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (2)
09:33:42 31/05/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (1)
10:56:20 24/05/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr