Σύμβολo : ΛΑΜΔΑ

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

5,8100

Διαφορά : 0,03
Μεταβολή % : 0,52 11:14:18
Αγοραστές Πωλητές
5,7200 6,1000
Όγκος Τζίρος
11.764,0000 68.216,4700
Άνοιγμα : 5,7600
Χαμηλό : 5,7600
Υψηλό : 5,8300
Διακύμανση ημέρας : 5,8300 - 5,7600
Πράξεις : 34,0000
Κεφαλαιοποίηση : 463.183.512,7500
Υψηλό εβδομάδας : 6,0800
Υψηλό μήνα : 6,1600
Υψηλό έτους : 6,1600
Χαμηλό εβδομάδας : 5,7600
Χαμηλό μήνα : 5,6200
Χαμηλό έτους : 5,6200
Ειδήσεις
09:34:06 31/12/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:37:56 30/11/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:03:26 26/11/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:41:10 03/08/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:19:56 25/06/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:26:38 14/06/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17:25:54 14/06/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:34:26 31/05/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (2)
09:33:42 31/05/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (1)
10:56:20 24/05/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr