Σύμβολo : ΛΑΜΔΑ

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

8.1000

Διαφορά : 0.04
Μεταβολή % : 0.50 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
7.9000 8.4000
Όγκος Τζίρος
75,248.0000 610,469.0700
Άνοιγμα : 8.1600
Χαμηλό : 8.0400
Υψηλό : 8.1700
Διακύμανση ημέρας : 8.1700 - 8.0400
Πράξεις : 316.0000
Κεφαλαιοποίηση : 645,746,377.5000
Υψηλό εβδομάδας : 8.2900
Υψηλό μήνα : 8.2900
Υψηλό έτους : 8.2900
Χαμηλό εβδομάδας : 7.4400
Χαμηλό μήνα : 7.4100
Χαμηλό έτους : 5.6200
Ειδήσεις
09:29:38 04/06/2019 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:29:20 04/06/2019 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:53:16 31/05/2019 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
11:40:56 15/05/2019 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-Προγραμματισμένη ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2018
17:09:30 08/04/2019 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018
09:26:12 08/04/2019 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:28:34 29/03/2019 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
09:34:06 31/12/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:37:56 30/11/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:03:26 26/11/2018 *ΛΑΜΔΑ* LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr