Σύμβολo : ΛΑΜΨΑ

Λάμψα (Αν. Ετ. Ελλ. Ξενοδοχείω

18,1000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
18,0000 23,4000
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 18,1000
Χαμηλό : 18,0000
Υψηλό : 18,1000
Διακύμανση ημέρας : 18,1000 - 18,0000
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 386.688.400,0000
Υψηλό εβδομάδας : 18,4000
Υψηλό μήνα : 18,4000
Υψηλό έτους : 18,4000
Χαμηλό εβδομάδας : 18,0000
Χαμηλό μήνα : 18,0000
Χαμηλό έτους : 18,0000
Ειδήσεις
09:30:28 28/12/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
14:07:00 16/11/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:36:08 13/11/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:36:08 15/10/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:47:26 01/10/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:44:30 27/06/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:40:38 20/06/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:38:24 18/06/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:25:16 22/05/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
17:25:00 22/05/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr