Σύμβολo : ΛΑΜΨΑ

Λάμψα (Αν. Ετ. Ελλ. Ξενοδοχείω

17,9000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
17,5000 18,1000
Όγκος Τζίρος
180,0000 3.222,0000
Άνοιγμα : 17,9000
Χαμηλό : 17,9000
Υψηλό : 17,9000
Διακύμανση ημέρας : 17,9000 - 17,9000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 382.415.600,0000
Υψηλό εβδομάδας : 18,0000
Υψηλό μήνα : 18,0000
Υψηλό έτους : 18,4000
Χαμηλό εβδομάδας : 17,5000
Χαμηλό μήνα : 17,5000
Χαμηλό έτους : 17,4000
Ειδήσεις
16:31:18 12/03/2019 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
11:03:56 23/01/2019 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:30:28 28/12/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
14:07:00 16/11/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:36:08 13/11/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:36:08 15/10/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:47:26 01/10/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:44:30 27/06/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:40:38 20/06/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:38:24 18/06/2018 *ΛΑΜΨΑ* ΛΑΜΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr