Σύμβολo : ΛΑΒΙ

LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ)

0,1740

Διαφορά : -0,00
Μεταβολή % : -2,25 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,1430 0,2000
Όγκος Τζίρος
8.000,0000 1.317,0000
Άνοιγμα : 0,1490
Χαμηλό : 0,1490
Υψηλό : 0,1740
Διακύμανση ημέρας : 0,1740 - 0,1490
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 8.888.099,2200
Υψηλό εβδομάδας : 0,2000
Υψηλό μήνα : 0,2000
Υψηλό έτους : 0,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1490
Χαμηλό μήνα : 0,1400
Χαμηλό έτους : 0,1100
Ειδήσεις
09:42:56 15/03/2019 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:46:38 01/10/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
09:46:04 18/06/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:45:22 18/06/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
09:44:48 18/06/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:43:52 18/06/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:43:16 18/06/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:55:34 25/05/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:55:12 25/05/2018 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:27:50 02/10/2017 *ΛΑΒΙ* LAVIPHARM Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑ)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr