Σύμβολo : ΛΕΒΠ

Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Π)

0,2600

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 3,17 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,2000 0,2600
Όγκος Τζίρος
2.300,0000 598,0000
Άνοιγμα : 0,2600
Χαμηλό : 0,2600
Υψηλό : 0,2600
Διακύμανση ημέρας : 0,2600 - 0,2600
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 561.736,2400
Υψηλό εβδομάδας : 0,2600
Υψηλό μήνα : 0,2600
Υψηλό έτους : 0,2600
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2220
Χαμηλό μήνα : 0,1820
Χαμηλό έτους : 0,1820
Ειδήσεις
10:37:54 03/12/2018 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε Cash Distributions
09:44:58 07/08/2017 *ΛΕΒΠ* Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
13:03:02 27/07/2017 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)
10:43:28 17/05/2017 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
10:43:06 17/05/2017 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:59:28 10/05/2017 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης
10:58:36 20/09/2016 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:33:56 04/08/2016 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
09:53:16 29/07/2015 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
09:39:04 11/06/2015 *ΛΕΒΠ* Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr