Σύμβολo : ΛΥΚ

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

0,8000

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,76 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,7840 0,9600
Όγκος Τζίρος
3.200,0000 2.528,5000
Άνοιγμα : 0,7900
Χαμηλό : 0,7880
Υψηλό : 0,8000
Διακύμανση ημέρας : 0,8000 - 0,7880
Πράξεις : 11,0000
Κεφαλαιοποίηση : 16.462.699,2000
Υψηλό εβδομάδας : 0,8440
Υψηλό μήνα : 0,8440
Υψηλό έτους : 0,8800
Χαμηλό εβδομάδας : 0,7880
Χαμηλό μήνα : 0,7800
Χαμηλό έτους : 0,7440
Ειδήσεις
09:28:24 02/11/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-Ανακοίνωση Eσωτερικού Eλεγκτή
17:13:28 28/09/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2018
11:04:54 08/06/2018 *ΛΥΚ" INFORM ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
09:30:40 04/06/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2018 (Ορθή Επανάληψη) (1)
09:48:00 01/06/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος χρήσης 2017
10:06:56 15/05/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018 (Ορθή Επανάληψη)
09:26:20 11/05/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
12:14:52 03/04/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018
09:50:06 22/03/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-Η INFORM αναλαμβάνει τη διαχείριση των λογαριασμών της εταιρείας ΗΡΩΝ
09:27:10 07/02/2018 *ΛΥΚ* INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.-Στρατηγική συνεργασία Eurolife ERB με INFORM
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr