Σύμβολo : ΜΑΘΙΟ

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

0,1900

Διαφορά : -0,01
Μεταβολή % : -5,94 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,1820 0,2220
Όγκος Τζίρος
5.200,0000 988,0000
Άνοιγμα : 0,1900
Χαμηλό : 0,1900
Υψηλό : 0,1900
Διακύμανση ημέρας : 0,1900 - 0,1900
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.865.680,3000
Υψηλό εβδομάδας : 0,2020
Υψηλό μήνα : 0,2160
Υψηλό έτους : 0,2160
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1880
Χαμηλό μήνα : 0,1800
Χαμηλό έτους : 0,1800
Ειδήσεις
15:50:54 29/11/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
15:34:40 21/06/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
15:34:22 21/06/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:33:50 21/06/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
13:59:54 30/05/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
13:59:34 30/05/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
13:58:50 30/05/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
13:39:16 25/05/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018
11:05:00 27/04/2018 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
14:07:22 11/10/2017 *ΜΑΘΙΟ* ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr