Σύμβολo : ΜΕΝΤΙ

MEDICON HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)

1.7800

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
1.6600 2.1200
Όγκος Τζίρος
10.0000 19.0000
Άνοιγμα : 1.9000
Χαμηλό : 1.9000
Υψηλό : 1.9000
Διακύμανση ημέρας : 1.9000 - 1.9000
Πράξεις : 2.0000
Κεφαλαιοποίηση : 7,866,916.4800
Υψηλό εβδομάδας : 1.9000
Υψηλό μήνα : 1.9900
Υψηλό έτους : 2.0800
Χαμηλό εβδομάδας : 1.7800
Χαμηλό μήνα : 1.7800
Χαμηλό έτους : 1.2000
Ειδήσεις
16:14:36 03/06/2019 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:33:08 31/12/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
16:51:14 29/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16:35:58 25/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
11:23:58 01/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
11:23:32 01/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
11:23:16 01/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:42:34 02/05/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:46:30 14/03/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
13:27:56 24/01/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr