Σύμβολo : ΜΕΝΤΙ

MEDICON HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)

1,2700

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,79 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
1,2500 1,5100
Όγκος Τζίρος
1.774,0000 2.250,0900
Άνοιγμα : 1,2800
Χαμηλό : 1,2600
Υψηλό : 1,2900
Διακύμανση ημέρας : 1,2900 - 1,2600
Πράξεις : 7,0000
Κεφαλαιοποίηση : 5.612.912,3200
Υψηλό εβδομάδας : 1,2900
Υψηλό μήνα : 1,3800
Υψηλό έτους : 1,3800
Χαμηλό εβδομάδας : 1,2600
Χαμηλό μήνα : 1,2000
Χαμηλό έτους : 1,2000
Ειδήσεις
09:33:08 31/12/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
16:51:14 29/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16:35:58 25/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
11:23:58 01/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
11:23:32 01/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
11:23:16 01/06/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
16:42:34 02/05/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:46:30 14/03/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
13:27:56 24/01/2018 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
15:26:38 02/10/2017 *ΜΕΝΤΙ* MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E--ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr