Σύμβολo : ΜΕΒΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

0,9550

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 2,69 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,9000 0,9600
Όγκος Τζίρος
2.308,0000 2.201,5200
Άνοιγμα : 0,9500
Χαμηλό : 0,9500
Υψηλό : 0,9550
Διακύμανση ημέρας : 0,9550 - 0,9500
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 10.027.500,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9550
Υψηλό μήνα : 0,9600
Υψηλό έτους : 0,9600
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9300
Χαμηλό μήνα : 0,9200
Χαμηλό έτους : 0,9200
Ειδήσεις
17:06:10 18/10/2018 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017
16:30:10 04/07/2018 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
15:32:44 21/06/2018 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:32:22 21/06/2018 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:03:54 20/06/2018 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
14:01:26 20/06/2018 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
14:48:32 31/10/2017 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
09:34:06 30/06/2017 *ΜΕΒΑ* MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. - Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής & Επιστροφή κεφαλαίου
14:08:38 28/06/2017 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
14:05:06 28/06/2017 *ΜΕΒΑ* MEVACO Α.Β.Ε.Ε.-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr