Σύμβολo : ΜΙΝ

Αφοί Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒ

0,1760

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,1590 0,1930
Όγκος Τζίρος
1.106,0000 183,6600
Άνοιγμα : 0,1650
Χαμηλό : 0,1650
Υψηλό : 0,1760
Διακύμανση ημέρας : 0,1760 - 0,1650
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.091.200,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,1930
Υψηλό μήνα : 0,1930
Υψηλό έτους : 0,1930
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1650
Χαμηλό μήνα : 0,1600
Χαμηλό έτους : 0,1600
Ειδήσεις
11:10:02 12/09/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
15:37:18 21/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
15:36:02 21/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
16:30:56 13/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
16:30:16 13/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:29:58 13/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:29:46 25/05/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
14:42:20 25/05/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
15:52:24 21/05/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:52:00 21/05/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr