Σύμβολo : ΜΙΝ

Αφοί Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒ

0,1690

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,1530 0,1850
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 0,1530
Χαμηλό : 0,1530
Υψηλό : 0,1530
Διακύμανση ημέρας : 0,1530 - 0,1530
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.047.800,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,1690
Υψηλό μήνα : 0,1870
Υψηλό έτους : 0,1930
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1530
Χαμηλό μήνα : 0,1530
Χαμηλό έτους : 0,1530
Ειδήσεις
09:38:20 07/02/2019 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
11:10:02 12/09/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
15:37:18 21/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
15:36:02 21/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
16:30:56 13/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
16:30:16 13/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:29:58 13/06/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:29:46 25/05/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
14:42:20 25/05/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
15:52:24 21/05/2018 *ΜΙΝ* ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr