Σύμβολo : ΜΛΣ

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

4,8200

Διαφορά : 0,12
Μεταβολή % : 2,55 11:50:41
Αγοραστές Πωλητές
4,6200 4,8400
Όγκος Τζίρος
1.250,0000 5.940,3800
Άνοιγμα : 4,6600
Χαμηλό : 4,6600
Υψηλό : 4,8200
Διακύμανση ημέρας : 4,8200 - 4,6600
Πράξεις : 18,0000
Κεφαλαιοποίηση : 59.849.940,0000
Υψηλό εβδομάδας : 4,8200
Υψηλό μήνα : 4,8500
Υψηλό έτους : 4,8500
Χαμηλό εβδομάδας : 4,6200
Χαμηλό μήνα : 4,6000
Χαμηλό έτους : 4,6000
Ειδήσεις
10:17:06 18/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:55:46 10/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:32:48 09/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:54:26 08/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:20:22 07/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:43:06 04/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
10:10:20 04/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:05:06 03/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:20:28 02/01/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:17:34 27/12/2018 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr