Σύμβολo : ΜΛΣ

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

5,2400

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
5,1600 5,2400
Όγκος Τζίρος
1.360,0000 7.059,8000
Άνοιγμα : 5,2000
Χαμηλό : 5,1800
Υψηλό : 5,2400
Διακύμανση ημέρας : 5,2400 - 5,1800
Πράξεις : 9,0000
Κεφαλαιοποίηση : 65.065.080,0000
Υψηλό εβδομάδας : 5,2800
Υψηλό μήνα : 5,2800
Υψηλό έτους : 5,2800
Χαμηλό εβδομάδας : 5,1200
Χαμηλό μήνα : 4,9900
Χαμηλό έτους : 4,6000
Ειδήσεις
10:51:48 22/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:33:26 21/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:42:20 20/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:10:36 18/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:21:52 18/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:49:16 15/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:10:20 14/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
10:33:14 13/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
14:35:18 08/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
10:11:06 08/03/2019 *ΜΛΣ* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr