Σύμβολo : ΜΛΣΟ2

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α

100.0000

Διαφορά : 0.34
Μεταβολή % : 0.34 17:25:05
Αγοραστές Πωλητές
98.1110 101.4990
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 100.0000
Χαμηλό : 100.0000
Υψηλό : 100.0000
Διακύμανση ημέρας : 100.0000 - 100.0000
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 0.0000
Υψηλό εβδομάδας : 100.0000
Υψηλό μήνα : 101.4990
Υψηλό έτους : 102.5000
Χαμηλό εβδομάδας : 100.0000
Χαμηλό μήνα : 98.0000
Χαμηλό έτους : 98.0000
Ειδήσεις
09:25:44 14/09/2017 *ΜΛΣΟ2* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr