Σύμβολo : ΜΛΣΟ2

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α

100,9981

Διαφορά : 0,36
Μεταβολή % : 0,36 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
100,1000 101,0000
Όγκος Τζίρος
15.000,0000 15.209,3400
Άνοιγμα : 100,7000
Χαμηλό : 100,7000
Υψηλό : 101,0000
Διακύμανση ημέρας : 101,0000 - 100,7000
Πράξεις : 4,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 101,0000
Υψηλό μήνα : 101,0000
Υψηλό έτους : 101,5678
Χαμηλό εβδομάδας : 100,0000
Χαμηλό μήνα : 98,7010
Χαμηλό έτους : 98,5000
Ειδήσεις
09:25:44 14/09/2017 *ΜΛΣΟ2* M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.-Εισαγωγή νέων ομολόγων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr