Σύμβολo : ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

21,4000

Διαφορά : 0,35
Μεταβολή % : 1,66 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
20,7000 21,4000
Όγκος Τζίρος
103.497,0000 2.196.343,0500
Άνοιγμα : 21,2000
Χαμηλό : 21,0000
Υψηλό : 21,4000
Διακύμανση ημέρας : 21,4000 - 21,0000
Πράξεις : 684,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.370.755.772,0000
Υψηλό εβδομάδας : 21,8500
Υψηλό μήνα : 21,9500
Υψηλό έτους : 22,4000
Χαμηλό εβδομάδας : 20,7500
Χαμηλό μήνα : 20,7500
Χαμηλό έτους : 19,9600
Ειδήσεις
17:24:00 22/03/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων
13:42:16 05/03/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ρυθμιζόμενη Πληροφορία - Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων
12:21:10 27/02/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
14:54:34 26/02/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
16:05:02 22/02/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
14:50:20 14/02/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών
15:43:26 13/02/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
16:01:38 07/02/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
15:23:10 04/02/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
15:02:18 31/01/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr