Σύμβολo : ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

21,1000

Διαφορά : -0,15
Μεταβολή % : -0,71 11:52:06
Αγοραστές Πωλητές
20,8500 21,2500
Όγκος Τζίρος
41.464,0000 874.609,3000
Άνοιγμα : 21,0000
Χαμηλό : 20,9000
Υψηλό : 21,2500
Διακύμανση ημέρας : 21,2500 - 20,9000
Πράξεις : 204,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.337.520.878,0000
Υψηλό εβδομάδας : 21,5500
Υψηλό μήνα : 21,5500
Υψηλό έτους : 21,5500
Χαμηλό εβδομάδας : 20,6500
Χαμηλό μήνα : 19,9600
Χαμηλό έτους : 19,9600
Ειδήσεις
09:41:32 17/01/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων
16:29:16 14/01/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών
16:28:38 09/01/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών
15:06:08 10/12/2018 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
09:24:50 10/12/2018 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ Cash Distributions
12:35:22 03/12/2018 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Πληρωμή Προμερίσματος για τη Χρήση 2018
14:05:16 20/11/2018 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2018
17:20:50 06/11/2018 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
15:11:34 31/10/2018 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2018
09:26:22 31/10/2018 *ΜΟΗ* MOTOR OIL S.A. Business Developments
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr