Σύμβολo : ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

23.1000

Διαφορά : -0.24
Μεταβολή % : -1.03 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
22.2000 23.5000
Όγκος Τζίρος
100,848.0000 2,334,903.1200
Άνοιγμα : 23.3400
Χαμηλό : 22.9800
Υψηλό : 23.4200
Διακύμανση ημέρας : 23.4200 - 22.9800
Πράξεις : 799.0000
Κεφαλαιοποίηση : 2,559,086,838.0000
Υψηλό εβδομάδας : 23.4200
Υψηλό μήνα : 23.4200
Υψηλό έτους : 23.4200
Χαμηλό εβδομάδας : 22.3200
Χαμηλό μήνα : 21.9200
Χαμηλό έτους : 19.1200
Ειδήσεις
12:20:30 14/06/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα (Ορθή Επανάληψη)
11:47:28 14/06/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
10:38:46 10/06/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019
09:35:50 06/06/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019.
09:35:46 30/05/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση άλλων Σημαντικών Γεγονότων
15:32:38 14/05/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10:58:48 09/05/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2019
10:48:20 25/04/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών
10:28:48 23/04/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών
14:58:28 16/04/2019 *ΜΟΗ* ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr