Σύμβολo : ΜΟΤΟ

Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε

0,8600

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 1,18 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,8000 0,9400
Όγκος Τζίρος
4.265,0000 3.598,2000
Άνοιγμα : 0,8350
Χαμηλό : 0,8300
Υψηλό : 0,8600
Διακύμανση ημέρας : 0,8600 - 0,8300
Πράξεις : 12,0000
Κεφαλαιοποίηση : 10.062.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9000
Υψηλό μήνα : 0,9000
Υψηλό έτους : 0,9000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,8300
Χαμηλό μήνα : 0,8000
Χαμηλό έτους : 0,6950
Ειδήσεις
15:13:06 04/02/2019 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (3)
15:12:50 04/02/2019 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)
15:12:30 04/02/2019 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1)
16:51:24 01/02/2019 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
16:41:46 29/01/2019 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:45:52 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
09:44:02 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:43:36 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:42:20 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:08:18 13/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr