Σύμβολo : ΜΟΤΟ

Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε

0,9000

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 4,05 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,8400 0,9000
Όγκος Τζίρος
105,0000 92,5000
Άνοιγμα : 0,8800
Χαμηλό : 0,8800
Υψηλό : 0,9000
Διακύμανση ημέρας : 0,9000 - 0,8800
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 10.530.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 0,9000
Υψηλό μήνα : 0,9000
Υψηλό έτους : 0,9000
Χαμηλό εβδομάδας : 0,8550
Χαμηλό μήνα : 0,6950
Χαμηλό έτους : 0,6950
Ειδήσεις
09:45:52 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
09:44:02 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:43:36 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:42:20 20/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:08:18 13/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
09:17:10 04/12/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:28:44 29/11/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:28:24 29/11/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:28:02 29/11/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:48:30 23/10/2018 *ΜΟΤΟ* ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - Αλλαγή σύνθεσης Επιτροπής Αμοιβών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr