Σύμβολo : ΜΟΥΖΚ

ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε

0.5400

Διαφορά : 0.01
Μεταβολή % : 0.93 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0.5150 0.5700
Όγκος Τζίρος
104,423.0000 56,787.9700
Άνοιγμα : 0.5350
Χαμηλό : 0.5200
Υψηλό : 0.5700
Διακύμανση ημέρας : 0.5700 - 0.5200
Πράξεις : 107.0000
Κεφαλαιοποίηση : 17,381,547.0000
Υψηλό εβδομάδας : 0.5700
Υψηλό μήνα : 0.5700
Υψηλό έτους : 0.5700
Χαμηλό εβδομάδας : 0.4080
Χαμηλό μήνα : 0.3900
Χαμηλό έτους : 0.2960
Ειδήσεις
10:03:36 06/06/2019 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:01:38 06/06/2019 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-Ανακοίνωση Οικονομικού ημερολογίου
16:35:14 05/06/2019 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. Ανακοίνωση
09:41:24 11/12/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10:04:14 06/08/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-Μεταβολή ονομαστικής Αξίας
09:21:16 03/08/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ.
14:59:08 29/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
11:02:16 25/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (2)
11:01:46 25/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
12:31:56 08/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr