Σύμβολo : ΜΟΥΖΚ

ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε

0,5150

Διαφορά : 0,03
Μεταβολή % : 5,97 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,4660 0,5400
Όγκος Τζίρος
63.329,0000 32.250,4800
Άνοιγμα : 0,4880
Χαμηλό : 0,4860
Υψηλό : 0,5400
Διακύμανση ημέρας : 0,5400 - 0,4860
Πράξεις : 101,0000
Κεφαλαιοποίηση : 16.576.845,7500
Υψηλό εβδομάδας : 0,5400
Υψηλό μήνα : 0,5400
Υψηλό έτους : 0,5400
Χαμηλό εβδομάδας : 0,3820
Χαμηλό μήνα : 0,3260
Χαμηλό έτους : 0,2960
Ειδήσεις
09:41:24 11/12/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10:04:14 06/08/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-Μεταβολή ονομαστικής Αξίας
09:21:16 03/08/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ.
14:59:08 29/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
11:02:16 25/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (2)
11:01:46 25/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη) (1)
12:31:56 08/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:31:38 08/06/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:45:18 30/01/2018 *ΜΟΥΖΚ* ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
15:16:52 07/07/2017 *ΜΟΥΖΚ* - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr