Σύμβολo : ΜΠΤΚ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0,0910

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 2,82 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,0710 0,0885
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 0,0885
Χαμηλό : 0,0885
Υψηλό : 0,0910
Διακύμανση ημέρας : 0,0910 - 0,0885
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.441.657,5810
Υψηλό εβδομάδας : 0,1230
Υψηλό μήνα : 0,1300
Υψηλό έτους : 0,1450
Χαμηλό εβδομάδας : 0,0840
Χαμηλό μήνα : 0,0840
Χαμηλό έτους : 0,0840
Ειδήσεις
12:36:38 21/03/2019 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
14:40:58 08/11/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
15:41:02 06/06/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:40:42 06/06/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:38:36 24/10/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
13:36:42 29/09/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
13:20:26 03/07/2017 *ΜΠΤΚ* - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:34:38 09/06/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:34:16 09/06/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:57:26 10/05/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.-Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr