Σύμβολo : ΜΠΤΚ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0.1250

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.1000 0.1250
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 0.1250
Χαμηλό : 0.1250
Υψηλό : 0.1250
Διακύμανση ημέρας : 0.1250 - 0.1250
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 1,980,298.8750
Υψηλό εβδομάδας : 0.1250
Υψηλό μήνα : 0.1320
Υψηλό έτους : 0.1450
Χαμηλό εβδομάδας : 0.1250
Χαμηλό μήνα : 0.0890
Χαμηλό έτους : 0.0840
Ειδήσεις
13:54:18 06/06/2019 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
13:53:58 06/06/2019 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:54:08 09/05/2019 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
12:36:38 21/03/2019 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
14:40:58 08/11/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
15:41:02 06/06/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:40:42 06/06/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:38:36 24/10/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
13:36:42 29/09/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
13:20:26 03/07/2017 *ΜΠΤΚ* - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr