Σύμβολo : ΜΠΤΚ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0,1290

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
0,1040 0,1540
Όγκος Τζίρος
800,0000 107,2000
Άνοιγμα : 0,1340
Χαμηλό : 0,1340
Υψηλό : 0,1340
Διακύμανση ημέρας : 0,1340 - 0,1340
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.043.668,4390
Υψηλό εβδομάδας : 0,1420
Υψηλό μήνα : 0,1450
Υψηλό έτους : 0,1450
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1120
Χαμηλό μήνα : 0,1120
Χαμηλό έτους : 0,1120
Ειδήσεις
14:40:58 08/11/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
15:41:02 06/06/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
15:40:42 06/06/2018 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:38:36 24/10/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
13:36:42 29/09/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
13:20:26 03/07/2017 *ΜΠΤΚ* - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:34:38 09/06/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:34:16 09/06/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:57:26 10/05/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.-Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης
14:40:58 11/04/2017 *ΜΠΤΚ* ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr