Σύμβολo : ΜΥΤΙΛ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)

7,7200

Διαφορά : -0,01
Μεταβολή % : -0,13 12:16:57
Αγοραστές Πωλητές
7,6300 7,8200
Όγκος Τζίρος
53.765,0000 417.482,1400
Άνοιγμα : 7,7500
Χαμηλό : 7,7200
Υψηλό : 7,8100
Διακύμανση ημέρας : 7,8100 - 7,7200
Πράξεις : 202,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.103.119.762,9200
Υψηλό εβδομάδας : 7,8100
Υψηλό μήνα : 7,8700
Υψηλό έτους : 7,8700
Χαμηλό εβδομάδας : 7,4800
Χαμηλό μήνα : 7,1900
Χαμηλό έτους : 7,1900
Ειδήσεις
09:43:36 17/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10:41:28 08/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:30:48 08/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
12:22:58 07/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-Σύμβαση για το έργο Μελέτης - Κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου
13:18:44 18/12/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 3η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
16:52:14 11/12/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - Ε.Γ.Σ. 11/12/2018
17:27:54 29/11/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕ
09:57:58 21/11/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
10:55:10 01/11/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
10:16:32 30/10/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr