Σύμβολo : ΜΥΤΙΛ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)

8,8400

Διαφορά : -0,23
Μεταβολή % : -2,54 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
8,8300 9,1800
Όγκος Τζίρος
225.754,0000 2.017.750,6700
Άνοιγμα : 9,0700
Χαμηλό : 8,8400
Υψηλό : 9,1200
Διακύμανση ημέρας : 9,1200 - 8,8400
Πράξεις : 724,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.263.157.863,2400
Υψηλό εβδομάδας : 9,1600
Υψηλό μήνα : 9,3700
Υψηλό έτους : 9,3700
Χαμηλό εβδομάδας : 8,8000
Χαμηλό μήνα : 8,6300
Χαμηλό έτους : 7,1900
Ειδήσεις
09:27:18 22/02/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-Στρατηγική συμμετοχή της MYTILINEOS στη ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε.
10:06:46 15/02/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
09:35:10 28/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση
09:43:36 17/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10:41:28 08/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:30:48 08/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
12:22:58 07/01/2019 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-Σύμβαση για το έργο Μελέτης - Κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου
13:18:44 18/12/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 3η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
16:52:14 11/12/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - Ε.Γ.Σ. 11/12/2018
17:27:54 29/11/2018 *ΜΥΤΙΛ* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr