Σύμβολo : ΜΥΤΙΛΟ1

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ.

102,3000

Διαφορά : 0,21
Μεταβολή % : 0,20 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
100,0500 102,9500
Όγκος Τζίρος
623,0000 642.036,0500
Άνοιγμα : 102,0000
Χαμηλό : 102,0000
Υψηλό : 102,4000
Διακύμανση ημέρας : 102,4000 - 102,0000
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 102,4000
Υψηλό μήνα : 102,4000
Υψηλό έτους : 103,4000
Χαμηλό εβδομάδας : 101,7000
Χαμηλό μήνα : 101,1100
Χαμηλό έτους : 100,0500
Ειδήσεις
10:12:50 28/06/2017 *ΜΥΤΙΛΟ1* ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Εισαγωγή Νέων Ομολογιών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr