Σύμβολo : ΟΛΥΜΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

1,7700

Διαφορά : 0,07
Μεταβολή % : 4,12 12:20:22
Αγοραστές Πωλητές
1,6450 1,8100
Όγκος Τζίρος
110,0000 191,5900
Άνοιγμα : 1,6500
Χαμηλό : 1,6500
Υψηλό : 1,7700
Διακύμανση ημέρας : 1,7700 - 1,6500
Πράξεις : 6,0000
Κεφαλαιοποίηση : 72.027.229,5000
Υψηλό εβδομάδας : 1,8700
Υψηλό μήνα : 1,8700
Υψηλό έτους : 1,8700
Χαμηλό εβδομάδας : 1,6500
Χαμηλό μήνα : 1,3800
Χαμηλό έτους : 1,3800
Ειδήσεις
15:29:26 27/09/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:44:00 27/09/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
16:34:48 23/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14:56:12 20/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16:44:58 18/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14:49:10 18/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:54:12 06/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
11:27:38 06/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:26:58 06/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:30:22 29/06/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr