Σύμβολo : ΟΛΥΜΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

1,8800

Διαφορά : 0,05
Μεταβολή % : 2,73 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,8000 2,0000
Όγκος Τζίρος
9.620,0000 18.124,0600
Άνοιγμα : 1,8350
Χαμηλό : 1,8350
Υψηλό : 1,9500
Διακύμανση ημέρας : 1,9500 - 1,8350
Πράξεις : 63,0000
Κεφαλαιοποίηση : 76.503.498,0000
Υψηλό εβδομάδας : 1,9950
Υψηλό μήνα : 2,0600
Υψηλό έτους : 2,3800
Χαμηλό εβδομάδας : 1,8200
Χαμηλό μήνα : 1,7600
Χαμηλό έτους : 1,3800
Ειδήσεις
13:12:36 12/03/2019 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
16:13:38 07/03/2019 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16:34:02 21/01/2019 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
15:29:26 27/09/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:44:00 27/09/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
16:34:48 23/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14:56:12 20/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16:44:58 18/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14:49:10 18/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:54:12 06/07/2018 *ΟΛΥΜΠ* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr