Σύμβολo : ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

9.8400

Διαφορά : -0.12
Μεταβολή % : -1.16 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
9.3000 10.0500
Όγκος Τζίρος
276,862.0000 2,730,001.9900
Άνοιγμα : 9.8600
Χαμηλό : 9.7500
Υψηλό : 9.9550
Διακύμανση ημέρας : 9.9550 - 9.7500
Πράξεις : 883.0000
Κεφαλαιοποίηση : 3,138,960,000.0000
Υψηλό εβδομάδας : 10.0000
Υψηλό μήνα : 10.0000
Υψηλό έτους : 10.0000
Χαμηλό εβδομάδας : 9.4800
Χαμηλό μήνα : 9.1800
Χαμηλό έτους : 7.5250
Ειδήσεις
09:23:20 12/06/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ-Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ' του Ν. 3401/2005
09:57:58 10/06/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ-Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος/δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος και πληρωμής μερίσματος (2)
09:57:34 10/06/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ-Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος/δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος και πληρωμής μερίσματος (1)
09:21:12 06/06/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ ΟΠΑΠ ΑΕ: Q1 2019 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης
09:45:44 24/05/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
14:52:34 23/05/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2019 (1)
14:51:56 23/05/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2019 (2)
17:02:18 20/05/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ-Ενημέρωση διοικητικών αλλαγών
10:56:28 01/04/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:49:08 28/03/2019 *ΟΠΑΠ* Ο.Π.Α.Π. ΑΕ-Οικονομικά Αποτελέσματα FY 2018 - Δελτίο Τύπου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr