Σύμβολo : ΟΠΑΠΟ1

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Με

102,6990

Διαφορά : 0,17
Μεταβολή % : 0,16 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
100,2111 104,0000
Όγκος Τζίρος
339,0000 347.987,2900
Άνοιγμα : 102,5300
Χαμηλό : 102,5300
Υψηλό : 102,7000
Διακύμανση ημέρας : 102,7000 - 102,5300
Πράξεις : 15,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 102,7000
Υψηλό μήνα : 102,7000
Υψηλό έτους : 102,7000
Χαμηλό εβδομάδας : 102,2700
Χαμηλό μήνα : 101,0000
Χαμηλό έτους : 101,0000
Ειδήσεις
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr