Σύμβολo : ΟΠΑΠΟ1

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Με

101,9500

Διαφορά : -0,08
Μεταβολή % : -0,08 12:12:31
Αγοραστές Πωλητές
101,2000 103,0000
Όγκος Τζίρος
41,0000 41.799,5000
Άνοιγμα : 101,9500
Χαμηλό : 101,9500
Υψηλό : 101,9500
Διακύμανση ημέρας : 101,9500 - 101,9500
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 102,2000
Υψηλό μήνα : 102,2000
Υψηλό έτους : 102,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 101,2000
Χαμηλό μήνα : 101,2000
Χαμηλό έτους : 101,2000
Ειδήσεις
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr