Σύμβολo : ΟΤΟΕΛ

AUTOHELLAS A.E. (ΚΟ)

23.9000

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
23.5000 25.8000
Όγκος Τζίρος
604.0000 14,408.2000
Άνοιγμα : 24.0000
Χαμηλό : 23.8000
Υψηλό : 24.0000
Διακύμανση ημέρας : 24.0000 - 23.8000
Πράξεις : 13.0000
Κεφαλαιοποίηση : 291,908,625.0000
Υψηλό εβδομάδας : 24.0000
Υψηλό μήνα : 24.5000
Υψηλό έτους : 26.2000
Χαμηλό εβδομάδας : 23.8000
Χαμηλό μήνα : 22.5000
Χαμηλό έτους : 21.0000
Ειδήσεις
09:29:54 06/06/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
09:44:24 04/06/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.-Ανακοίνωση απόκτησης της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.
09:38:06 22/05/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
09:47:10 20/05/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
09:37:50 16/05/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:37:16 16/05/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:50:04 25/04/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:47:50 25/04/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:47:14 25/04/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
17:08:34 08/04/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr