Σύμβολo : ΟΤΟΕΛ

AUTOHELLAS A.E. (ΚΟ)

21,8000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
21,2000 22,8000
Όγκος Τζίρος
153,0000 3.304,2000
Άνοιγμα : 21,8000
Χαμηλό : 21,4000
Υψηλό : 21,8000
Διακύμανση ημέρας : 21,8000 - 21,4000
Πράξεις : 8,0000
Κεφαλαιοποίηση : 266.259.750,0000
Υψηλό εβδομάδας : 22,0000
Υψηλό μήνα : 22,8000
Υψηλό έτους : 22,8000
Χαμηλό εβδομάδας : 21,0000
Χαμηλό μήνα : 21,0000
Χαμηλό έτους : 21,0000
Ειδήσεις
16:01:12 17/01/2019 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:28:46 21/12/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
10:05:06 13/11/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ENNIAMHNOY 2018 AUTOHELLAS A.T.E.E.
09:46:36 13/11/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.-Επικαιροποίηση Ανακοίνωσης Ημερομηνίας βασικών μεγεθών Τρίτου Τριμήνου 2018 (Ορθή Επανάληψη)
09:45:12 13/11/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.-Φορολογικός Έλεγχος 2017 και Έκδοση Πιστοποιητικού
09:44:36 13/11/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.-Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Τρίτου Τριμήνου 2018
15:13:02 31/10/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:20:46 13/09/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
09:19:24 13/09/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.-Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
09:15:48 12/07/2018 *ΟΤΟΕΛ* AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr