Σύμβολo : ΠΑΝΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ)

5.2500

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
5.2500 5.7500
Όγκος Τζίρος
60.0000 335.0000
Άνοιγμα : 5.7500
Χαμηλό : 5.5000
Υψηλό : 5.7500
Διακύμανση ημέρας : 5.7500 - 5.5000
Πράξεις : 3.0000
Κεφαλαιοποίηση : 1,341,346,303.5000
Υψηλό εβδομάδας : 5.7500
Υψηλό μήνα : 5.7500
Υψηλό έτους : 5.7500
Χαμηλό εβδομάδας : 5.3000
Χαμηλό μήνα : 4.9000
Χαμηλό έτους : 4.4000
Ειδήσεις
09:30:54 19/06/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.-Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 18.06.2019
17:00:42 18/06/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.-Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος χρήσης 2018
10:40:20 11/06/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αντικατάσταση Μέλους Επενδυτικής Επιτροπής
09:39:38 29/05/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. Πρόταση για διανομή μερίσματος ευρώ 0,286 ανα μετοχή για το 2018
16:12:44 28/05/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.-Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 18.06.2019
09:26:34 28/05/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019
09:35:34 27/05/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών του νόμου 3556/2007
09:36:30 22/05/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών του νόμου 3556/2007
09:57:02 13/05/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.-Δελτίο Τύπου - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ: Σύναψη σύμβασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού έως ¬200 εκατ.
09:43:40 25/04/2019 *ΠΑΝΓΑΙΑ* ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ: Κέρδη ¬115,1 εκατ. για το 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr