Σύμβολo : ΠΑΠ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

1.6100

Διαφορά : -0.03
Μεταβολή % : -1.83 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.2500 2.0000
Όγκος Τζίρος
13,190.0000 21,485.4100
Άνοιγμα : 1.6450
Χαμηλό : 1.5900
Υψηλό : 1.6500
Διακύμανση ημέρας : 1.6500 - 1.5900
Πράξεις : 60.0000
Κεφαλαιοποίηση : 40,440,640.1000
Υψηλό εβδομάδας : 1.6750
Υψηλό μήνα : 1.7000
Υψηλό έτους : 1.7000
Χαμηλό εβδομάδας : 1.5900
Χαμηλό μήνα : 1.3400
Χαμηλό έτους : 0.9500
Ειδήσεις
09:41:54 07/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
09:40:58 07/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (3)
09:40:34 07/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (2)
09:40:08 07/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (1)
09:33:46 07/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
09:33:14 07/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:50:12 05/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -Ορισμός νέας Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου
09:40:38 03/06/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
09:33:28 16/05/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:55:18 13/05/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr