Σύμβολo : ΠΑΠ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

1,0000

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,60 10:47:46
Αγοραστές Πωλητές
0,9380 1,2800
Όγκος Τζίρος
434,0000 432,2900
Άνοιγμα : 0,9940
Χαμηλό : 0,9940
Υψηλό : 1,0000
Διακύμανση ημέρας : 1,0000 - 0,9940
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 25.118.410,0000
Υψηλό εβδομάδας : 1,0150
Υψηλό μήνα : 1,0600
Υψηλό έτους : 1,0600
Χαμηλό εβδομάδας : 0,9500
Χαμηλό μήνα : 0,9500
Χαμηλό έτους : 0,9500
Ειδήσεις
09:22:20 02/01/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:29:34 21/12/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
09:25:24 03/12/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
09:51:24 05/11/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:43:42 04/10/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:33:54 07/09/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
09:31:04 07/09/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
09:30:32 07/09/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
09:26:14 07/09/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
09:25:26 07/09/2018 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr