Σύμβολo : ΠΑΠ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

1,2800

Διαφορά : 0,03
Μεταβολή % : 1,99 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,2150 1,2850
Όγκος Τζίρος
4.238,0000 5.331,7200
Άνοιγμα : 1,2800
Χαμηλό : 1,2300
Υψηλό : 1,2800
Διακύμανση ημέρας : 1,2800 - 1,2300
Πράξεις : 33,0000
Κεφαλαιοποίηση : 32.151.564,8000
Υψηλό εβδομάδας : 1,3000
Υψηλό μήνα : 1,3000
Υψηλό έτους : 1,3000
Χαμηλό εβδομάδας : 1,1750
Χαμηλό μήνα : 1,1100
Χαμηλό έτους : 0,9500
Ειδήσεις
09:37:42 21/03/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:31:10 19/03/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -Θυγατρική στην Πολωνία ιδρύει η Παπουτσάνης μαζί με την πολωνική Betasoap Sp. z o.o.
09:52:02 15/03/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2018 (3)
09:51:28 15/03/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2018 (2)
09:50:42 15/03/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2018 (1)
09:43:20 14/03/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου
09:35:16 27/02/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -Παπουτσάνης: 17% αύξηση του κύκλου εργασιών το 2018
09:20:14 11/02/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:12:36 06/02/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:31:16 30/01/2019 *ΠΑΠ* ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr