Σύμβολo : ΠΕΡΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1.1700

Διαφορά : -0.03
Μεταβολή % : -2.50 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.1400 1.3900
Όγκος Τζίρος
2,488.0000 2,943.9500
Άνοιγμα : 1.2900
Χαμηλό : 1.1700
Υψηλό : 1.2900
Διακύμανση ημέρας : 1.2900 - 1.1700
Πράξεις : 9.0000
Κεφαλαιοποίηση : 20,095,657.9200
Υψηλό εβδομάδας : 1.2900
Υψηλό μήνα : 1.3350
Υψηλό έτους : 1.3350
Χαμηλό εβδομάδας : 1.1700
Χαμηλό μήνα : 1.1400
Χαμηλό έτους : 0.9120
Ειδήσεις
09:54:42 22/05/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ακύρωση ιδίων Μετοχών
09:46:54 17/05/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:38:46 04/04/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
16:53:10 01/04/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:33:18 06/03/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
09:32:48 06/03/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:32:28 06/03/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:42:10 10/01/2019 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09:34:42 05/11/2018 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
11:55:16 03/04/2018 *ΠΕΡΣ* ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr