Σύμβολo : ΠΕΤΡΟ

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

7.1500

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
7.0000 7.3000
Όγκος Τζίρος
6,504.0000 46,365.0000
Άνοιγμα : 7.1500
Χαμηλό : 7.0000
Υψηλό : 7.2000
Διακύμανση ημέρας : 7.2000 - 7.0000
Πράξεις : 47.0000
Κεφαλαιοποίηση : 50,553,360.0000
Υψηλό εβδομάδας : 7.2000
Υψηλό μήνα : 7.3500
Υψηλό έτους : 7.4000
Χαμηλό εβδομάδας : 7.0000
Χαμηλό μήνα : 7.0000
Χαμηλό έτους : 6.4600
Ειδήσεις
09:56:12 13/05/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-http://www.helex.gr/documents/10180/5458560/752_3761_2019_Greek_1.pdf/a8f09336-eb35-404b-8662-09cf19605190
15:48:00 23/04/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:48:22 18/04/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:35:44 28/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
09:35:22 28/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:07:26 18/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:22:34 14/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:26:38 13/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:23:42 08/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:16:10 04/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr