Σύμβολo : ΠΕΤΡΟ

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

7,1800

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -0,28 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
6,7400 7,3400
Όγκος Τζίρος
50,0000 357,1000
Άνοιγμα : 7,0800
Χαμηλό : 7,0800
Υψηλό : 7,2000
Διακύμανση ημέρας : 7,2000 - 7,0800
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 50.765.472,0000
Υψηλό εβδομάδας : 7,2800
Υψηλό μήνα : 7,2800
Υψηλό έτους : 7,2800
Χαμηλό εβδομάδας : 7,0600
Χαμηλό μήνα : 6,9800
Χαμηλό έτους : 6,4600
Ειδήσεις
09:07:26 18/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:22:34 14/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:26:38 13/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:23:42 08/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:16:10 04/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:32:30 01/03/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:11:16 27/02/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:15:48 26/02/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:55:06 26/02/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:17:06 22/02/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr