Σύμβολo : ΠΕΤΡΟ

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

6,8400

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 10:50:39
Αγοραστές Πωλητές
6,5000 6,9400
Όγκος Τζίρος
202,0000 1.359,4400
Άνοιγμα : 6,7200
Χαμηλό : 6,7200
Υψηλό : 6,8400
Διακύμανση ημέρας : 6,8400 - 6,7200
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 48.361.536,0000
Υψηλό εβδομάδας : 6,8600
Υψηλό μήνα : 6,8600
Υψηλό έτους : 6,8600
Χαμηλό εβδομάδας : 6,7000
Χαμηλό μήνα : 6,4600
Χαμηλό έτους : 6,4600
Ειδήσεις
17:21:34 17/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:42:20 17/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
17:11:06 15/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:16:06 15/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:52:48 14/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:57:28 11/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. AΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:56:40 10/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:06:40 09/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:53:48 08/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
12:17:16 07/01/2019 *ΠΕΤΡΟ* Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr