Σύμβολo : ΠΛΑΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. (ΚΟ)

4.2400

Διαφορά : 0.09
Μεταβολή % : 2.17 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
3.7300 4.2500
Όγκος Τζίρος
5,661.0000 23,624.2400
Άνοιγμα : 4.0400
Χαμηλό : 4.0400
Υψηλό : 4.2500
Διακύμανση ημέρας : 4.2500 - 4.0400
Πράξεις : 42.0000
Κεφαλαιοποίηση : 93,600,819.6000
Υψηλό εβδομάδας : 4.2500
Υψηλό μήνα : 4.2900
Υψηλό έτους : 4.3600
Χαμηλό εβδομάδας : 4.0400
Χαμηλό μήνα : 4.0400
Χαμηλό έτους : 3.7400
Ειδήσεις
09:19:22 18/06/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/1996
09:52:48 30/05/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
09:37:00 29/05/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Δελτίο Τύπου Γενική Συνέλευση Πλαίσιο 23.05.2019
17:27:08 24/05/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2018
17:25:32 24/05/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
17:24:46 24/05/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
17:24:02 24/05/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:41:30 25/04/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:26:02 24/04/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
15:49:46 03/04/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr