Σύμβολo : ΠΛΑΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. (ΚΟ)

3,8600

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 11:24:08
Αγοραστές Πωλητές
3,7000 3,9400
Όγκος Τζίρος
50,0000 193,0000
Άνοιγμα : 3,8600
Χαμηλό : 3,8600
Υψηλό : 3,8600
Διακύμανση ημέρας : 3,8600 - 3,8600
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 85.212.066,9000
Υψηλό εβδομάδας : 3,9600
Υψηλό μήνα : 3,9600
Υψηλό έτους : 3,9600
Χαμηλό εβδομάδας : 3,7900
Χαμηλό μήνα : 3,7400
Χαμηλό έτους : 3,7400
Ειδήσεις
09:40:16 13/12/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος
09:34:16 20/09/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
09:55:52 18/09/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση
09:50:14 21/06/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96
10:29:34 29/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Β.Ε.Ε.-Χρηματικές Διανομές
09:55:08 29/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Δελτίο Τύπου Γενική Συνέλευση Πλαίσιο 22.05.2018
10:49:14 24/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2017
10:45:24 24/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
10:45:00 24/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
10:44:42 24/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr