Σύμβολo : ΠΛΑΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. (ΚΟ)

4,2500

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 0,47 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
3,9200 4,3900
Όγκος Τζίρος
4.517,0000 19.244,1400
Άνοιγμα : 4,3600
Χαμηλό : 4,1900
Υψηλό : 4,3600
Διακύμανση ημέρας : 4,3600 - 4,1900
Πράξεις : 35,0000
Κεφαλαιοποίηση : 93.821.576,2500
Υψηλό εβδομάδας : 4,3600
Υψηλό μήνα : 4,3600
Υψηλό έτους : 4,3600
Χαμηλό εβδομάδας : 4,1800
Χαμηλό μήνα : 4,1000
Χαμηλό έτους : 3,7400
Ειδήσεις
09:49:00 22/03/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ 2018
09:41:38 22/03/2019 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
09:40:16 13/12/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος
09:34:16 20/09/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
09:55:52 18/09/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση
09:50:14 21/06/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96
10:29:34 29/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Β.Ε.Ε.-Χρηματικές Διανομές
09:55:08 29/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-Δελτίο Τύπου Γενική Συνέλευση Πλαίσιο 22.05.2018
10:49:14 24/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2017
10:45:24 24/05/2018 *ΠΛΑΙΣ* ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr