Σύμβολo : ΠΛΑΚΡ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Κ0)

11,0000

Διαφορά : 0,20
Μεταβολή % : 1,85 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
10,5000 11,5000
Όγκος Τζίρος
646,0000 7.091,8000
Άνοιγμα : 10,8000
Χαμηλό : 10,8000
Υψηλό : 11,1000
Διακύμανση ημέρας : 11,1000 - 10,8000
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 301.171.200,0000
Υψηλό εβδομάδας : 11,1000
Υψηλό μήνα : 11,4000
Υψηλό έτους : 11,6000
Χαμηλό εβδομάδας : 10,6000
Χαμηλό μήνα : 10,2000
Χαμηλό έτους : 10,0000
Ειδήσεις
13:27:40 13/03/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
15:19:32 10/01/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
13:32:00 07/11/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017
14:13:20 31/08/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
09:19:58 27/08/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
12:04:04 25/07/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
09:28:06 20/07/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
16:20:34 26/06/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
15:04:56 25/06/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
14:53:32 25/06/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr