Σύμβολo : ΠΛΑΚΡ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Κ0)

10,3000

Διαφορά : -0,30
Μεταβολή % : -2,83 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
10,1000 11,5000
Όγκος Τζίρος
555,0000 5.807,4000
Άνοιγμα : 10,3000
Χαμηλό : 10,2000
Υψηλό : 10,8000
Διακύμανση ημέρας : 10,8000 - 10,2000
Πράξεις : 14,0000
Κεφαλαιοποίηση : 282.005.760,0000
Υψηλό εβδομάδας : 11,1000
Υψηλό μήνα : 11,5000
Υψηλό έτους : 11,5000
Χαμηλό εβδομάδας : 10,2000
Χαμηλό μήνα : 10,2000
Χαμηλό έτους : 10,2000
Ειδήσεις
15:19:32 10/01/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
13:32:00 07/11/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017
14:13:20 31/08/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
09:19:58 27/08/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
12:04:04 25/07/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
09:28:06 20/07/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
16:20:34 26/06/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
15:04:56 25/06/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
14:53:32 25/06/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:00:06 12/06/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr