Σύμβολo : ΠΛΑΚΡ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Κ0)

10.7000

Διαφορά : -0.10
Μεταβολή % : -0.93 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
10.5000 10.8000
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 10.8000
Χαμηλό : 10.5000
Υψηλό : 10.8000
Διακύμανση ημέρας : 10.8000 - 10.5000
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 292,957,440.0000
Υψηλό εβδομάδας : 10.8000
Υψηλό μήνα : 10.9000
Υψηλό έτους : 11.6000
Χαμηλό εβδομάδας : 10.5000
Χαμηλό μήνα : 10.5000
Χαμηλό έτους : 9.8500
Ειδήσεις
14:19:28 06/06/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ορθή Επανάληψη)
13:51:14 25/04/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
11:21:20 26/03/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
13:27:40 13/03/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
15:19:32 10/01/2019 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
13:32:00 07/11/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017
14:13:20 31/08/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
09:19:58 27/08/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
12:04:04 25/07/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
09:28:06 20/07/2018 *ΠΛΑΚΡ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr