Σύμβολo : ΠΛΑΘ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε.

1,9600

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 1,29 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
1,8200 1,9700
Όγκος Τζίρος
11.624,0000 22.399,3700
Άνοιγμα : 1,9200
Χαμηλό : 1,8900
Υψηλό : 1,9700
Διακύμανση ημέρας : 1,9700 - 1,8900
Πράξεις : 77,0000
Κεφαλαιοποίηση : 85.733.245,9200
Υψηλό εβδομάδας : 1,9700
Υψηλό μήνα : 1,9700
Υψηλό έτους : 1,9700
Χαμηλό εβδομάδας : 1,8350
Χαμηλό μήνα : 1,7900
Χαμηλό έτους : 1,7900
Ειδήσεις
17:05:30 17/12/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Παραγραφή Μερίσματος Χρήσεως 2012
10:01:46 28/11/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
09:48:10 27/11/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
12:34:38 26/11/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
09:27:44 09/10/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης δεσμεύεται και επενδύει στην «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Πλαστικό και την Κυκλική Οικονομία».
09:37:48 07/09/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' Εξαμήνου 2018
14:43:06 06/09/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2018
09:43:52 11/07/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
09:33:48 06/07/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Γνωστοποίηση εκλογής Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ
09:22:48 26/06/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr