Σύμβολo : ΠΛΑΘ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε.

2.0400

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
1.8300 2.1600
Όγκος Τζίρος
13,126.0000 26,895.4600
Άνοιγμα : 2.0400
Χαμηλό : 2.0200
Υψηλό : 2.0700
Διακύμανση ημέρας : 2.0700 - 2.0200
Πράξεις : 69.0000
Κεφαλαιοποίηση : 89,232,562.0800
Υψηλό εβδομάδας : 2.0700
Υψηλό μήνα : 2.2300
Υψηλό έτους : 2.6000
Χαμηλό εβδομάδας : 2.0100
Χαμηλό μήνα : 1.9800
Χαμηλό έτους : 1.7900
Ειδήσεις
09:57:32 20/06/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2019
11:55:48 19/06/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ορθή Επανάληψη)
09:25:54 19/06/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:24:58 19/06/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (3)
09:24:40 19/06/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (2)
09:24:22 19/06/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (1)
16:30:16 18/06/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.
09:37:28 28/05/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (3)
09:37:04 28/05/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (2)
09:36:40 28/05/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr