Σύμβολo : ΠΛΑΘ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε.

2,2500

Διαφορά : 0,01
Μεταβολή % : 0,45 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
2,2000 2,3200
Όγκος Τζίρος
7.540,0000 17.056,9300
Άνοιγμα : 2,2800
Χαμηλό : 2,2500
Υψηλό : 2,2800
Διακύμανση ημέρας : 2,2800 - 2,2500
Πράξεις : 34,0000
Κεφαλαιοποίηση : 98.418.267,0000
Υψηλό εβδομάδας : 2,3900
Υψηλό μήνα : 2,6000
Υψηλό έτους : 2,6000
Χαμηλό εβδομάδας : 2,2000
Χαμηλό μήνα : 2,2000
Χαμηλό έτους : 1,7900
Ειδήσεις
16:21:44 20/03/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
09:45:28 20/03/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης_Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
15:31:16 26/02/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (3)
15:30:58 26/02/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (2)
15:30:36 26/02/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (1)
13:58:44 04/02/2019 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Λήξης του Προγράμματος Ιδίων Μετοχών
17:05:30 17/12/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Παραγραφή Μερίσματος Χρήσεως 2012
10:01:46 28/11/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
09:48:10 27/11/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
12:34:38 26/11/2018 *ΠΛΑΘ* ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.-Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr