Σύμβολo : ΟΛΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡ. (ΚΟ)

14,9200

Διαφορά : -0,06
Μεταβολή % : -0,40 12:09:42
Αγοραστές Πωλητές
14,2000 15,6000
Όγκος Τζίρος
31,0000 463,0000
Άνοιγμα : 15,1000
Χαμηλό : 14,7000
Υψηλό : 15,1000
Διακύμανση ημέρας : 15,1000 - 14,7000
Πράξεις : 7,0000
Κεφαλαιοποίηση : 373.000.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 15,2000
Υψηλό μήνα : 15,2000
Υψηλό έτους : 15,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 14,6200
Χαμηλό μήνα : 14,4200
Χαμηλό έτους : 14,4200
Ειδήσεις
16:26:34 08/01/2019 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
09:50:00 27/09/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2018
09:38:18 19/07/2018 *ΟΛΠ* ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
17:19:00 22/06/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
16:35:00 22/06/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:34:16 22/06/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΠ Α.Ε.
11:56:24 13/06/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
16:20:08 23/05/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:19:48 23/05/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:01:24 08/05/2018 *ΟΛΠ* Ο.Λ.Π. Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr