Σύμβολo : ΠΠΑΚ

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ)

3,5000

Διαφορά : 0,02
Μεταβολή % : 0,57 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
2,8000 3,6000
Όγκος Τζίρος
350,0000 1.230,0000
Άνοιγμα : 3,5000
Χαμηλό : 3,5000
Υψηλό : 3,6000
Διακύμανση ημέρας : 3,6000 - 3,5000
Πράξεις : 4,0000
Κεφαλαιοποίηση : 13.835.815,0000
Υψηλό εβδομάδας : 3,6000
Υψηλό μήνα : 3,6000
Υψηλό έτους : 3,6000
Χαμηλό εβδομάδας : 3,4800
Χαμηλό μήνα : 3,3200
Χαμηλό έτους : 3,3200
Ειδήσεις
09:27:52 16/01/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:57:42 27/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:44:20 21/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:43:52 21/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:38:36 20/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:34:00 18/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:43:56 17/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:27:30 10/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018
11:29:12 05/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018
09:28:58 26/10/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr