Σύμβολo : ΠΠΑΚ

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ)

3,0000

Διαφορά : -0,08
Μεταβολή % : -2,60 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
2,9000 3,1000
Όγκος Τζίρος
1.630,0000 4.848,0000
Άνοιγμα : 2,9800
Χαμηλό : 2,9600
Υψηλό : 3,0000
Διακύμανση ημέρας : 3,0000 - 2,9600
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 11.859.270,0000
Υψηλό εβδομάδας : 3,1600
Υψηλό μήνα : 3,2600
Υψηλό έτους : 3,6000
Χαμηλό εβδομάδας : 2,9600
Χαμηλό μήνα : 2,9600
Χαμηλό έτους : 2,8000
Ειδήσεις
09:27:52 16/01/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:57:42 27/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:44:20 21/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:43:52 21/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:38:36 20/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:34:00 18/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:43:56 17/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:27:30 10/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018
11:29:12 05/12/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018
09:28:58 26/10/2018 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr