Σύμβολo : ΠΠΑΚ

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ)

3.8400

Διαφορά : 0.26
Μεταβολή % : 7.26 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
3.4400 3.8600
Όγκος Τζίρος
67.0000 257.2800
Άνοιγμα : 3.8400
Χαμηλό : 3.8400
Υψηλό : 3.8400
Διακύμανση ημέρας : 3.8400 - 3.8400
Πράξεις : 3.0000
Κεφαλαιοποίηση : 15,179,865.6000
Υψηλό εβδομάδας : 3.8600
Υψηλό μήνα : 3.8600
Υψηλό έτους : 3.8600
Χαμηλό εβδομάδας : 3.8400
Χαμηλό μήνα : 3.5000
Χαμηλό έτους : 2.8000
Ειδήσεις
10:00:34 06/06/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK A.B.E.E. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
11:49:06 21/05/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:16:26 16/05/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
15:15:54 16/05/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10:05:50 15/05/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
10:05:20 15/05/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
10:04:58 15/05/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
09:51:26 07/05/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου 2019
11:07:00 23/04/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3/3)
11:06:34 23/04/2019 *ΠΠΑΚ* PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2/3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr